دانلود پایان نامه

پایـان نامه بـرای دریافـت درجـه کـارشـناسی ارشـد

رشته :

زبان و ادبیات فارسی

دانشکده :

پردیس آموزش های نیمه حضوری و تخصصی و علامه طباطبایی (ره)

عنوان :

حـضـور فـردوسـی در شـاهـنامـه

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر میر جلال الدّین کزازّی 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمّد حسن حائری

استاد داور :

جناب آقای دکتر غلامرضا مستعلی پارسا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
عنوان                                                                                                                    صفحه

پیشگفتار 1
مقدمه 7
نظرات دیگران درباره ی فردوسی و شاهنامه 11
نگاهی کوتاه به افسانه های زندگی شاعر 14
نام کنیه و تخلص شاعر 18
زاد روز ، زاد سال 18
زادگاه 20
خانواده ، پایگاه اجتماعی ، باورهای دینی 22
زبان فردوسی 25
آثار فردوسی 26
اهداف فردوسی از سرودن شاهنامه 27
منابع فردوسی در سرودن شاهنامه 31
سال شمار زندگی فردوسی و پنج دوره ی شاهنامه سرایی وی 32
فصل اول : ارائه ی ابیات مورد نظر در شاهنامه   35
1. ستایش های فردوسی در شاهنامه 36
1. 1 ستایش یزدان 36
2.1 ستایش پیامبر در شاهنامه 49
3.1 ستایش سلطان محمود در شاهنامه 52
4.1 ستایش افراد دیگر 56
5.1 ستایش شخصیت های درون شاهنامه   60
2 خرد و خردورزی 62
عنوان صفحه
3. دادگری 71
4. جلوه های نیکی و بدی 78
5. دانش 86
6. سخن و سخنوری 88
7. در نکوهش آز 91
8. بی اعتباری دنیا ، سرانجام انسانها و مرگ 98
9. توجه به شادخواری 127
10. براعت استهلال 130
11. توجه دادن به نام نیک و فرار از ننگ 138
12. توجه دادن به مکافات عمل 141
13. بررسی دیگر موضوعات در کلام فردوسی 144
14. دقیقی شاعر در کلام فردوسی 155
15. بیان مسایل و موضوعات شخصی توسط فردوسی 159
16. بیت های سرنام داستان ها 165
17. سرآغاز کتاب 167
فصل دوم : بررسی آماری و ارایه ی جدول و نمودار 173
فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهاد 196
پیوست اول : تحلیل و بررسی بیت های مورد نظر شاهنامه 203
پیوست دوم : توضیح برخی واژگان به کار رفته درون متن 335
کتابنامه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید