دانلود پایان نامه

دانشکده پزشکی

پایان نامه :

جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته جراحی عمومی

عنوان :

تعیین زمان لانه گزینی پروتواسکولکس های کیست هیداتید حفره شکم به دنبال پرفوراسیون در رت

استاد راهنما :

دکتر محمود امینی

جراح عمومی ،فوق تخصص جراحی توراکس، استادیار دانشگاه)(

اساتید مشاور:

دکتر زهرا اسلامی راد

(دکترای انگل شناسی)

دکتر اکبر حسن پور

(متخصص پاتولوژی)

سال تحصیلی: 92-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
عنوان………………………………………………………………………………………………….. صفحه
فصل اول : مقدمه
1-1- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………….. 5
1-2- کلیات ………………………………………………………………………………………………. 7
1-2-1- کیست هیداتید………………………………………………………………………. 7
1-2-2-پروتواسکولکس…………………………………………………………………… 17
1-2-3-روش درمان و تشخیص کیست هیداتید در انسان……………………………. 17
1-2-4-روش جراحی کیست هیداتید کبدی…………………………………………… 18
1-3- اهداف…………………………………………………………………………………………….. 24
1-3-1- اهداف کلی ………………………………………………………………………. 24
1-3-2- اهداف ویژه ………………………………………………………………………. 24
1-3-3- اهداف کاربردی …………………………………………………………………. 24
1-4- سئوالات طرح ………………………………………………………………………………….. 25
1-5- فرضیات طرح …………………………………………………………………………………… 25
1-6- تعریف واژه ها …………………………………………………………………………………… 25
فصل دوم : بررسی متون
2-1- مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………………….. 26
فصل سوم : مواد و روش کار
3-1- نوع مطالعه و جامعه مورد آزمون …………………………………………………………….. 28
3-2- حجم نمونه ……………………………………………………………………………………… 28
3-3- روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………. 28
3-4- زمان و مکان مطالعه ……………………………………………………………………………. 28
3-5- روش کار ………………………………………………………………………………………… 28
3-6- روش آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………… 29
3-7- جدول متغیرها …………………………………………………………………………………… 30
3-8- ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………… 30
فصل چهارم : یافته ها
4-1- نتایج ……………………………………………………………………………………………… 31
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 33
5-2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………….. 33
منابع
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید