دانلود پایان نامه

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری عمومی دندانپزشکی

عنوان

تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیرو عملکرد فیبروبلاستهای پریودنشیوم  انسانرده سلولی  HFG3-P1 53 در محیط InVitro

به راهنمایی اساتید ارجمند

جناب آقای دکتر علی فروزانفر

جناب آقای دکتر محمد رمضانی

 

استاد مشاور

دکتر سعیده خواجه احمدی

 

سال تحصیلی 91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
چکیده فارسی. 1
مقدمه. 4
کلیات و مروری بر متون. 7
بافت های نگه دارنده ی دندان : 8
لثه : 24
تاریخچه لیزر  53
اثرات لیزر بر بافت ها 60
لیزر در درمان پریودنتیت مزمن  75
عوامل موثر در روند بازسازی پریودنتال  80
پروتکل LANAP  82
اهداف مطالعه  89
مواد و روشها: 93
کشت سلولهای فیبروبلاستی  93
تابش لیزر کم توان  94
آزمون رشد و تکثیر سلولی  95
روش MTT  95
Vitality percent = ( Vital cells / Control cells ) × 100. 96
فاکتورهای موثر در MTT: 96
آزمون Reverse Transcriptase- Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 99
حجم نمونه: 102
نتایج. 105
بحث : 110
پیشنهادات.. 116
References. 119
Abstract 130
فهرست اشکال
شکل 2-1 میکروگراف نوری از اتصال کامل شده 13
شکل 2-2 سازمان بندی فیبرهای اصلی پریودنتال در PDL 24
شکل 2-3 فازهای چرخه سلولی  46
شکل 2-4 عناصر اصلی ماتریکس خارج سلولی  48
شکل 2-5 مراحل کلاژن سازی  52
شکل 3-1 تبدیل MTT به فورزمان  98
شکل 4-1 مورفولوژی فیبروبلاستی رده سلولی فیبروبلاست های لثه 105
فهرست جداول و نمودارها
جدول 2-1 نسبت درصد عناصر ساختمانی در PDL دندان مولار موش    17
جدول 2-2 انواع اصلی کلاژن ها ، توزیع بافتی و اختلال ژنتیکی   48
جدول 3-1 مواد مورد استفاده در RT-PCR   101
جدول 3-2 مشخصات پرایمر های مورد استفاده در مطالعه………………………………… 102
جدول3-3 جدول متغیر ها…………………………………………………………………………….. 103
جدول 4-1 نتایج آزمون MTT   106
نمودار 4-1 نتایج آزمون MTT   106
و…..
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 


دیدگاهتان را بنویسید