دانلود پایان نامه

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی شناسی ضرب المثل ها

در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

استاد راهنما:

دکتر تراب جنگی­قهرمان

استاد مشاور:

دکتر سهیلا قسیمی­ترشیزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
امثال و حکم، آینه ی فرهنگ و باورهای قومی و ملی مردم یک محدوده ی جغرافیایی یا تاریخی است. با دقت در این آینه می توان ویژگی های روح جمعی ملتی را در طول تاریخ به روشنی مشاهده کرد. این دقت به شناخت باورها و سبک زندگی یک جامعه منجر می شود و می توان در مطالعات
جامعه­شناسی و سیاسی از آن استفاده فراوان نمود.
از جمله حکیمان متکلم و شاعر که سهم زیادی در امثال و حکم فارسی دارد، نظامی گنجوی است که در ادبیات غنایی و تعلیمی صاحب مقام است. منظومه های وی سرشار از سخنان حکیمانه و تعالیم اخلاقی است که با بیانی بلیغ و رسا و اغلب در قالب امثال و حکم تجلی یافته اند.
نگارنده در این تحقیق سعی بر آن داشته تا با استخراج ضرب­المثل ها از سه منظومه ی مشهور نظامی، به تحلیل زیبایی­شناسی و بلاغی ابیات ضرب المثل که از علل رواج آن ها در افواه عامه مردم می باشد، پرداخته و نیز تاثیر­پذیری نظامی را از فرهنگ عامه و ادبیات کلاسیک قبل از خود و همچنین تاثیر کلام وی را بر فرهنگ عامه مورد بررسی و مداقه قرار دهد.
بیان مسئله
ضرب المثل ­ها جملاتی هستند که در طول قرون و اعصار در حافظه های تاریخی ملت ها رسوخ می کنند، و یک ملت در طول حیات خویش از ضرب المثل ها برای ایجاد ارتباط موثرتر استفاده می کند. ضرب المثل ها ارتباط را ساده تر و سریع تر می کنند و قدرت تاثیر بخشی کلام را فزونی می بخشند. در این رساله سعی پژوهنده بر این است که این جملات را از آثار حکیم نظامی گنجوی استخراج کند و آن ها را مورد مداقه های فرمالیستی و ساختاری قرار دهد تا دریابد که این جملات به لحاظ فرم و چه گونه گفتن از چه ویژگی هایی برخوردارند و قوانین حاکم بر ساختار این گونه جملات تا حد توان پژوهنده روشن شود. مسلم است هرگونه پژوهشی از نقصان و خطا بر کنار نخواهد بود و این رساله مدعی نیست که می تواند حرف آخر را در این زمینه بزند، اما نتیجه ی پژوهش در آمدی است بر دقت های فرمالیستی و ساختاری بر روی ضرب المثل ها. دغدغه ی اصلی این پژوهش این است که چه ویژگی های فرمی و ساختاری بر یک جمله حاکم است که باعث می شود آن جمله مجوز ورود به قلمرو ضرب المثل ها را دریابد و آیا ورود به قلمرو ضرب المثل ها بدین معنیست که این گونه جملات همیشه در این قلمرو باقی می مانند یا برحسب تحولات اجتماعی و تاریخی و زبانی احتمال خروج از این حوزه را هم دارند.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید