دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع :

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

استاد راهنما : دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور : دکتر علی پور قصاب امیری

سال تحصیلی :

1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه
 
چکیده: 1
مقدمه. 2
بیان مسئله : 3
سوالات : 4
فرضیات : 4
ضرورت و اهمیت تحقیق: 4
اهداف : 5
پیشینه و ادبیات تحقیق : 5
روش تحقیق : 6
محدودیت های تحقیق: 6
ساختار تحقیق : 6
فصل اول: روش های حل و فصل خصومات… 8
مقدمه فصل اول : 9
1-1-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی : 11
1-1-1-روش قضاء دولتی : 12
1-1-2- روش سازش: 13
1-1-3-روش داوری : 13
1-2-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی : 14
1-2-1-روش های غیر حقوقی : 16
1-2-2-روش های حقوقی : 16
1-2-3-روش دیپلماتیک : 17
1-3-قضاوت : 18
1-3-1-معنای لغوی قضاوت : 19
1-3-2- معنای اصطلاحی قضاء : 21
1-3-3-انواع قضاوت : 26
1-3-3-1-قضاوت بر اساس نوع محکمه : 26
1-3-3-2-قضاوت بر اساس مستند صدور رای : 26
1-3-3-3-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن : 27
1-3-4-اوصاف و شرایط قاضی در فقه اسلامی : 29
1-3-5-جایگاه قضاوت در قرآن : 34
1-4-داوری : 37
1-4-1-مفهوم داوری : 37
1-4-1-1-تعریف لغوی داوری : 37
1-4-1-2-معنای اصطلاحی داوری : 37
1-4-2-داوری در قرآن و روایات : 38
1-4-2-1-مفهوم داوری در فقه : 38
1-4-2-2-داوری در قرآن : 39
1-4-2-3- داوری در روایات… 40
1-4-3- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی: 41
1-4-4- سابقه تاریخی داوری : 42
1-4-5- انواع داوری: 43
1-4-5-1- داوری داخلی و داوری بین المللی.. 43
1-4-5-1-1- داوری داخلی: 44
1-4-5-1-2- داوری بین المللی.. 44
1-4-5-2-داوری سازمانی و داوری موردی : 45
1-4-5-2-1 داوری سازمانی : 45
1-4-5-2-2-داوری موردی : 46
1-4-5-3-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی): 46
1-4-5-3-1-داوری تجاری : 47
1-4-5-3-2-داوری غیر تجاری یا مدنی : 47
1-4-5-4- داوری اختیاری و داوری اجباری : 48
1-3-5-4-1-داوری اجباری : 48
1-4-5-4-2-داوری اختیاری : 49
1-4-5-5-داوری قراردادی و داوری قانونی : 49
1-4-5-5-1-داوری قراردادی : 49
1-4-5-5-2-داوری قانونی : 49
فصل دوم: مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان. 51
مقدمه فصل دوم: 52
2-1- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان  55
اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان. 55
2-1-1- قاعده نفی سبیل: 56
2-1-1-1- مفاد قاعده نفی سبیل.. 56
2-1-1-2- مدارک قاعده: 58
2-1-1-3- واژگان قاعده: 61
2-1-1-4- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: 66
2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده: 68
2-1-1-6- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: 70
2-1-1-7- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: 72
2-1-2- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت… 73
2-1-2-1- واژگان قاعده: 75
2-1-2-2- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: 77
2-2- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: 81
2-2-1- قاعده اضطرار:  (الضرورات تبیح المحضورات) 84
2-2-1-1- معنای اضطرار: 84
2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار : 85
2-2-1-3- شیوه استناد به قاعده: 89
2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 93
2-2-2-1- معنای قاعده: 93
2-2-2-2- مفاد قاعده: 93
2-2-2-3- شیوه استناد به قاعده: 96
2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 98
2-2-3-1- معنای نظام. 98
2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال  در نظام: 100
2-2-3-3- شیوه استنادبه قاعده: 102
2-2-4- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 106
2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 107
2-2-4-2- شیوه استناد به قاعده: 110
نتایج تحقیق: 112
پیشنهادات: 115
فهرست منابع و ماخذ. 117
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید