دانلود پایان نامه

واحد دامغان

دانشکده

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

گرایش معماری- معماری

 عنوان

تحلیل ساختاری و فضایی عنصر چوب در معماری بومی استان گیلان

 استاد راهنما

دکتربهنام قلیچ خانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
 فصل اول- کلیات
1-1-بیان مساله : ……………………………. 1
1-2-سوابق تحقیق : …………………………… 3
1-3-پرسش های تحقیق : ………………………… 5
1-4-فرضیه های تحقیق : ……………………….. 5
1-5-اهداف تحقیق : …………………………… 6
1-6-نوع روش کار : …………………………… 6
فصل دوم
2-1-1ویژگی های جغرافیایی : …………………… 8
2-1-2 ویژگی های اقلیمی استان گیلان: ……………. 9
2-1-3 رودها و منابع آبی مهم:………………….. 11
2-1-4 تاریخچه: ……………………………… 12
2-1-5 گیلان در دوره صفویه و کیاییان: …………… 13
2-1-6 میرزا کوچک خان جنگلی و دکتر حشمت ………… 15
2-1-7 انسان شناسی :………………………….. 16
2-1-7-1 گروه های قومی گیلان:……………………. 16
2-1-7-2 نژاد: ………………………………. 17
2-1-7-3 زبان: ………………………………. 17
2-1-7-4 مذهب: ………………………………. 18
2-1-8 اقتصاد: ………………………………. 19
2-1-8-1 قابلیتهای کشاورزی ومنابع طبیعی استان گیلان . 19
2-1-8-2 قابلیتهای صنعتی ومعدنی استان گیلان ……… 20
2-2-1 تفاوت معماری بومی با معماری سنتی:………… 22
2-2-2 معماری بومی روستایی و شهری استان گیلان ……. 22
2-2-3 معماری روستایی گیلان ……………………. 23
2-2-3-1 تلمبار : ……………………………. 23
2-2-3-2 کتام: ………………………………. 25
2-2-3-3 کندوج……………………………….. 26
2-2-4 انواع بناها در گیلان…………………….. 28
2-2-4-1 گالی پوش خانه  ………………………. 28
2-2-4-2 لته سر………………………………. 29
2-2-4-3 سفالی خانه ………………………….. 30
2-2-4-4 سیمکاخانه  ………………………….. 31
2-2-5 معماری شهری گیلان ………………………. 31
2-2-5-1 جهت بنا …………………………….. 33
2-2-5-2 شکل ساختمان …………………………. 34
2-2-5-3 فرم بنا …………………………….. 34
2-2-5-4 ارتباط با طبیعت ……………………… 35
2-2-5-5 سیرکولاسیون…………………………… 36
2-2-6 نتیجه گیری ……………………………. 36
فصل سوم
3-1-تاریخچه چوب …………………………….. 39
3-2 جنگل …………………………………… 39
3-3 اهمیت جنگل ……………………………… 41
3-4 نقش زیست محیطی جنگل ……………………… 42
3-5 گونه ها، تیپ ها و جوامع جنگلی گیلان ………… 42
3-6 جوامع جنگلی گیلان…………………………. 44
3-6-1 جامعه اوری، کچفوتوس ……………………. 45
3-6-2 جامعه راش  ……………………………. 46
3-6-3 جامعه بلوط، ممرز  ……………………… 47
3-6-4 جامعه آزاد ……………………………. 48
3-6-5 جامعه انجیلی  …………………………. 49
3-6-6 جامعه لرگ، توسکا و سفیدپلت  …………….. 50
3-6-7 جامعه شمشاد …………………………… 51
3-6-8 جامعه زربین …………………………… 52
3-7 بهره برداری از جنگل های گیلان ……………… 53
3-8 نتیجه گیری ……………………………… 55
فصل چهارم
4-1-1آثار چوبی در دوران تاریخی ……………….. 56
4-1-2 تاریخچه چوب در ایران …………………… 57
4-1-3 خواص چوب ……………………………… 59
4-1-4 انواع ساختارهای چوبی در معماری ………….. 60
4-1-4-1 ارسی ……………………………….. 60
4-1-4-2 پله ………………………………… 61
4-1-4-3 تخت ………………………………… 62
4-1-4-4 تیرهای چوبی …………………………. 62
4-1-4-5 در …………………………………. 63
4-1-4-6 زیارتنامه ها و کتیبه های چوبی  ………… 64
4-1-4-7 ستون های چوبی ……………………….. 65
4-1-4-8 شیرسر ………………………………. 65
4-1-4-9 صندوق قبر …………………………… 65
4-1-4-10 ضریح ………………………………. 66
4-1-4-11 قاب  ………………………………. 66
4-1-4-12 گره چینی و کاربرد آینه ………………. 67
4-1-4-13 گلدسته …………………………….. 67
4-1-4-14 منبر ……………………………….. 68
4-1-4-15 نرده ………………………………. 68
4-1-4-16 نورگیرهای چوبی یا دارافزین  ………….. 69
4-2 عناصر سازه ای گیلان ………………………. 70
4-2-1 پی …………………………………… 70
4-2-1-1 پی شیکیلی  ………………………….. 70
4-2-1-2 پی سگت چاه ………………………….. 72
4-2-1-3 پی پاکونه …………………………… 73
4-2-2 ستون  ………………………………… 77
4-2-3 انواع دیوار …………………………… 78
4-2-3-1 دیوار زگالی …………………………. 78
4-2-3-2 دیوار زگمه ای ( دارورچین)……………… 81
4-2-3-3 دیوار خشتی آجاری …………………….. 83
4-2-4 انواع سقف …………………………….. 86
4-2-4-1 گالی پوش ……………………………. 86
4-2-4-2 لت پوش ……………………………… 88
4-2-5 عناصر معماری ………………………….. 94
4-2-5-1 کف سازی …………………………….. 94
4-2-5-2 پله ………………………………… 95
4-2-5-3 نرده ……………………………….. 96
4-2-5-4 در و پنجره های چوبی  …………………. 98
4-2-5-5 دستک منازل  …………………………. 99
4-2-5-6 پوشش بامی چوبی ………………………. 100
4-2-6 اتصالات  ………………………………. 105
4-2-6-1 اتصال کام و زبانه  …………………… 105
4-2-6-2 اتصال نیم به نیم  ……………………. 105
4-2-6-3 اتصال گوه بندی……………………….. 106
4-2-6-4 انواع اتصالات استفاده شده در بناهای گیلان…. 106
4-2-7 نتیجه گیری ……………………………. 108
فصل پنجم
5-1-نگاهی به پژوهش پیش رو:……………………. 110
5-2-روند انجام پژوهش: ……………………….. 111
5-3-نتایج:………………………………….. 112
5-4-فرضیه…………………………………… 114
5-5-پیشنهاد ها برای پژوهش های آینده: ………….. 115
منابع:……………………………………… 116
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید