دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه: کلام اسلامی

 

عنوان

تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته

 

استاد راهنما

حجت الاسلام و المسلمین علی محمد حسین زاده

 

استاد مشاور

حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی بلادیان

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه:

گسترش بحث مهدویت و منجی گرایی و فراگیر شدن آن، از مهم ترین مباحث روز جوامع می باشد. با توجه به اهمیت فوق و وجود و ظهور مدعیان دروغین، شناخت و معرفت بر امام مهدیf و مباحث مهدویت اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده است. مهدویت جزء مباحثی است که از دوره ی حضرت رسول اکرم(ص) مورد طرح و بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر متأسفانه با توجه به این که بیش ترین هجمه ها از طرف وهابیان و افراطیون به این مسأله می باشد، اهمیت موضع مطرح شده، دو چندان است. در این تحقیق سعی شده که به اثبات مهدویت از کتب معتبر اهل سنت پرداخته شود. این تحقیق در سه فصل و در فصل اول با عنوان کلیات، به اصل صحاح سته و جیاگاه مهدویت می پردازیم. در فصل دوم به احادیث عام مهدویت مثل حدیث ثقلین، حدیث دوازده امام و حدیث معرفت امام پرداخته شده است. در فصل احادیث خاص به خصوصیات و ویژگی های حکومت و حضرت می پردازیم.
واژگان کلیدی: امام مهدیf ، ظهور، غبیت، صحاح سته

فهرست مطالب

فهرست مطالب… أ
مقدمه. 1
فصل اول: کلیات و مقدمات.. 4
گفتار اول: کلیات… 5
تعریف مسأله. 5
پیشینه تحقیق.. 5
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق.. 6
ضرورت تحقیق.. 7
هدف تحقیق.. 7
سؤالات تحقیق.. 7
سؤال اصلی.. 7
سؤالات فرعی.. 7
فرضیه های تحقیق.. 7
فرضیه اصلی.. 7
فرضیه های فرعی.. 7
روش انجام تحقیق.. 8
گفتار دوم: مقدمات… 9
جایگاه مهدویت نزد اهل سنت… 9
الف. روایات مهدوی در مصادر اهل سنت… 10
ب. کتاب های ویژه امام مهدی از اهل سنت… 11
ج. قائلان به صحت احادیث امام مهدی در اهل سنت… 14
د. اهل سنت و ادعای تواتر در احادیث امام مهدی.. 15
صحاح سته. 18
صحیح بخاری.. 20
اشکالات بر صحیح بخاری.. 22
صحیح مسلم. 23
سنن ابوداوود. 24
اشکالات بر سنن ابو داوود. 26
سنن ترمذی.. 26
سنن ابن ماجه. 28
سنن نسائی.. 29
فصل دوم: احادیث مهدویت در صحاح سته. 32
احادیث عام مهدویت در صحاح سته. 33
1.حدیث دوازده خلیفه. 33
متن روایت در صحاح.. 33
نکات قابل استفاده از این روایت… 34
مصداق دوازده خلیفه. 35

  1. حدیث ثقلین.. 39

متن حدیث… 39
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید