دانلود پایان نامه

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته : اقتصاد

گرایش : برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

عنوان :

تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی

(مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)

استاد راهنما :

دکتر عباسعلی ابونوری

استاد مشاور :

دکتر تیمور محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مساله تحقیق :

یکی از عواملی که درجهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه یافته تر از آن جهت که باعث می شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ های رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع تر قرار می گیرند.

مطالعات انجام شده نشان می دهد نهادهای مالی به عنوان یکی از مهم ترین زیربناهای اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در توضیح تفاوت بهره وری سرمایه و درنتیجه تفاوت رشد کشورهای مختلف دارد و این اثر بیشتر از طریق تأثیر بهره وری بالاتر سرمایه است تا تأثیر بر افزایش حجم سرمایه. نظام های مالی با کارکردهایی ازقبیل کسب اطلاعات درمورد فرصت های سرمایه گذاری، نظارت بر سرمایه گذاری های انجام شده توزیع ریسک، تجمیع پس اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش هزینه های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و درنهایت رشد اقتصادی می شوند. از طرف دیگر ، ارتباط کلان اقتصادی بین سیاست های مالی ، آزادسازی تجاری و رشداقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. مطالعات اقتصادی خاطر نشان می سازد که یک اقتصاد کاملا آزاد به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیدا مهار شده برتری دارد و می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید