دانلود پایان نامه

دانشکده‏ی علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه‏ی کارشناسی ارشد

عنوان:

تأثیر خواب، رویا و پیشگویی بر سرنوشت و روند زندگی

شخصیت‏های شاهنامه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا اقدامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان           صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسأله 3
1-3 سوالات تحقیق. 5
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
1-5 پیشینه تحقیق. 5
1-6 اهداف تحقیق. 6
1-7 فرضیه های تحقیق. 7
1-8 روش تحقیق. 7
1-9 تعاریف واژه‏های کلیدی. 7
1-10 حدود و قلمرو تحقیق. 8
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1 خواب و رویا 10
2-1-1 جایگاه خواب در ادبیات فارسی. 10
2-1-1-1 خواب… 12
2-1-2 روان‏شناسی خواب.. 13
2-1-3 خواب از دیدگاه زیست‏شناسی و روان‏شناسی. 15
2-1-4 جایگاه خواب در اساطیر. 15
2-1-5 خواب انبیای الهی. 16
2-1-6 دیدگاه پیش از تاریخ درباره خواب.. 17
2-1-7 خواب در قرآن کریم. 18
2-1-8.تعبیر و تفسیر خواب.. 18
2-2 رویا 19
2-2-1 نظریه‏پردازی در مورد رویاها 20
2-2-2 ویژگی های گزارش های رویا 20
2-2-3 منشأ رویا 21
2-2-4 رویا در مذاهب.. 22
2-2-4-1 سنت یهودی.. 22

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید