دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد رشته زبان و ­ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی کهن ­الگوهای داراب ­نامه طرسوسی

استاد راهنما:

دکتر رحمان ذبیحی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اوّل:کلّیّات .……………………………………………………………………………..3
1-1. شرح وبیان مسئله پژوهشی ……………………………………………………………………………………4
1-2. ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق ………………………………………………………………………….5
1-3. اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………5
1-4. کاربرد نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………….5
1-5. پیشینه علمی موضوع…………………………………………………………………………………………….6
1-6. سؤال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………7
1-7. فرضیه­های  تحقیق ………………………………………………………………………………………………7
1-8. شرح روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….7
 
فصل دوم: طرسوسی، کهن­الگو …………………………………………………………8
2-1. ابوطاهرطرسوسی ………………………………………………………………………………………………..9
2-1-1. زندگی …………………………………………………………………………………………………………9
2- 1- 2. زادگاه……………………………………………………………………………………………………….10
2- 1- 3. قصه­گویان………………………………………………………………………………………………….12
2- 1- 4. آثار ابوطاهر طرسوسی………………………………………………………………………………….14
2- 1- 5. داراب­نامه…………………………………………………………………………………………………..16
2- 1- 5- 1. داستان­های ایرانی……………………………………………………………………………………17
2- 1- 5- 2. داستان­های یونانی و رومی………………………………………………………………………..19
2- 1- 5- 3. قصه­های قرآنی و دینی ……………………………………………………………………………21
2- 1- 5- 4. حوادث تاریخی نزدیک به زمان مؤلف ………………………………………………………22
2- 1- 5- 5. خلاصه داراب­نامه طرسوسی …………………………………………………………………….23
2-2. کهن الگو ……………………………………………………………………………………………………….30
2-2-1. مفاهیم مرتبط با کهن­الگو ……………………………………………………………………………….32
2- 2- 1-1.کهن­الگو و نماد………………………………………………………………………………………..33
2-2-1-2. موتیف و کهن­الگو…………………………………………………………………………………….34
2-2-1-3. پروتوتایپ و کهن­الگو………………………………………………………………………………..35

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید