دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه(تا قرن هفتم)

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد فولادی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه: 1
فصل اول کلیات.. 3
طرح پایان نامه: 4
الف)بیان مسأله : 4
ب)سؤالات پژوهش: 4
ج)فرضیات پژوهش: 5
د)اهمّیت پژوهش: 5
ه)سابقه و پیشینۀ پژوهش: 5
و)روش کار پژوهش: 6
فصل دوم بررسی شخصیت رستم و منشأ داستان های او  7
2-1-درآمد: 8
2-2-پهلوان کیست؟. 8
2-3- مهمترین ویژگیهای پهلوانان: 9
2-4-جایگاه و نقش پهلوانان درشاهنامه: 10
2-5-رستم آرمانی­ترین پهلوان حماسه­های ایرانی: 12
2-6-منشأ داستان های رستم: 15
2-7-چهره تاریخی  رستم: 35
فصل سوم بررسی پیشینۀ خاندان رستم در متون ادبی وتاریخی قبل از      شاهنامه.. 43
3-1-درآمد: 44
3-2- چهرۀ گرشاسب در متون کهن: 46
3-2-1-نام و صفات گرشاسب در اوستا: 48
3-2-2 خاندان گرشاسب در اوستا: 48
3-2-3- اعمال مذهبی گرشاسب در اوستا: 50
3-2-4- اعمال  پهلوانی  گرشاسب در اوستا: 52
3-2-5-پایان کارگرشاسب در اوستا: 61
3-3-چهره  گرشاسب  درمتون  پهلوی: 62
3-3-1-نام و صفات گرشاسب  در متون پهلوی: 63
2-3-2-خاندان گرشاسب در متون پهلوی: 63
3-3-3-اعمال  مذهبی گرشاسب در متون پهلوی: 63
3-3-4-اعمال پهلوانی گرشاسب در متون پهلوی : 64

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید