دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی پیرنگ در داستان­های مثنوی معنوی

استاد راهنما:

دکترمحمدکاظم یوسف­ پور

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
-1. بیان مسئلۀ تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2. پرسش­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….3
1-3. فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-4. ضرورت و هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4
1-5. پیشینۀ تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-6.  روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-7. داستان­پردازی مولانا……………………………………………………………………………………………………………………6
1-8.  روایت چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………….8
    فصل اوّل
    پیرنگ:
1-1.­ پیشینۀ تاریخی پیرنگ و عناصر ساختاری آن……………………………………………………………………………..13
1-2. عناصر داستانی پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………….16
1-2-1. حادثه و گره­افکنی…………………………………………………………………………………………………………………16
1-2-2. کشمکش و ناسازگاری…………………………………………………………………………………………………………..18
1-2-3. اشتیاق و تعلیق……………………………………………………………………………………………………………………20
1-2-4. بحران………………………………………………………………………………………………………………………………….22
1-2-5. نقطۀ اوج………………………………………………………………………………………………………………………………22
1-2-6. گره­گشایی…………………………………………………………………………………………………………………………….24
    فصل دوم
    بررسی پیرنگ و عناصر ساختاری آن در داستان­های مثنوی:
2-1. ­طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-1-1. طرح در حکایات کوتاهِ کوتاه مثنوی (داستانک­ها)………………………………………………………………….30
2-1-2. طرح در حکایات کوتاه مثنوی……………………………………………………………………………………………….33
2-1-3. طرح در حکایات بلند مثنوی…………………………………………………………………………………………………40
2-1-3-1. تحلیل طرح داستان پادشاه و کنیزک………………………………………………………………………………..42
2-1-3-2. تحلیل طرح داستان شیر و نخچیران…………………………………………………………………………………52
2-1-3-3. تحلیل طرح داستان حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت غریمان…………………………………56
2-2. عناوین طرحوار در مثنوی…………………………………………………………………………………………………………62
2-3. حکایات با طرح و پیرنگی ضعیف………………………………………………………………………………………………64
فصل سوم

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید