دانلود پایان نامه

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری

گرایش مراقبت های ویژه

عنوان:

بررسی وضعیت تغذیه­ای بیماران همودیالیزی و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1392

استاد راهنما:

خانم فرحناز جوکار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
1-1 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
2-1 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) ……………………………………………………………………………………………. 7
3-1 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
4-1 تعاریف نظری واژه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 8
5-1 تعاریف عملی واژه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 9
6-1 محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 9
فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق
1-2 چهارچوب پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-2 مروری بر مطالعات انجام شده……………………………………………………………………………………………………………… 29
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-3 جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
3-3 نمونه پژوهش و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………………………………….. 40
4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………………………………………………..  40
5-3 محیط پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..  40
6-3 ابزار و روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………  41
7-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار …………………………………………………………………………………………………………..43
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………… 44
9-3 ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
فصل چهارم: نتایج تحقیق
یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46
فصل پنجم: بحث و بررسی یافته­ها
1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-5 نتیجه­گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-5 کاربرد یافته­ها و پیشنهادات برای پژوهش­های بعدی………………………………………………………………………………… 70
و…..
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 


دیدگاهتان را بنویسید