دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه لرستان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه زبان و ادبیات عرب
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی
عنوان:
بررسی نتایج اعمال در حکمت های نهج البلاغه
استاد راهنما:
دکتر کبری خسروی
استاد مشاور:
دکتر علی نظری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فصل اول: کلیات، تعاریف و مفاهیم 2
1-1مقدمه 2
1-2بیان مسئله 4
1-3سؤالات تحقیق(شامل سوال اصلی و فرعی) 4
1-4فرضیات تحقیق:(فرضیه اصلی و فرضیه فرعی) 4
1-5پیشینه موضوع و سوابق مربوط. 5
1-6ضرورت ها و اهداف تحقیق. 5
1-7روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 5
فصل دوم بررسی نتایج اعمال از نگاه قرآن و روایات………………………………………………………………………………………8
2-1 دنیا مزرعه آخرت.. 8
2-2 اعمال و امور معنوی. 9
2-3 قلب مرکز انجام تمامی اعمال. 10
2-4چگونگی جلوه اعمال. 12
2-5 انقطاع عمل با مرگ.. 14
2-6 نامه اعمال. 16
2-6-1 اقامه میزان وسنجش اعمال. 18
2-6-2 امام علی(علیه السلام)میزان حق. 19
2-7نتایج اعمال در داستان های قرآنی. 22
2-7-1نجات حضرت یونس (ع) 22
-7-2حضرت زکریا و حضرت مریم (س) 23
2-7-3قوم لوط. 23
2-8تقسیم بندی اثرات اعمال از نگاه قرآن. 24
2-8-1آیات ناظر به اعمال فردی انسان. 24
2-8-2آیات ناظر بر اعمال اجتماعی و گروهی انسان. 24
2-8-3آیات ناظر بر اعمال فردی انسان اما تأثیر گذار بر سر نوشت جامعه 25
فصل سوم:بررسی نتایج حسنات اخلاقی. 27
3-1 صبر. 27
3-1-1میانه روی. 28
3-1-2پیروزی در امور. 28
3-1-3 بزرگی و بزرگواری. 28
3-1-4 افزایش دوستان. 29
3-1-5 پوشش عیوب.. 29
3-2 زهد 30
3-2-1 عدم دلبستگی به دنیا 31
3-2-2 سبک شدن مصیبت.. 31
3-3 صدقه 32
3-3-2افزایش رزق. 33
3-3-3 حفظ ایمان. 33
3-4 ورع. 34
3-4-1محافظ روح و جان. 34
3-4-2زنده ماندن دل. 34
3-5 بشاشت.. 36
3-6 قناعت.. 37
3-6-1 بی نیازی از مردم 37
3-6-2 افزایش ثروت مادی و ومعنوی. 38
3-7سکوت.. 39
3-7-1 متانت و وقار. 39
3-8 حیاء. 40
3-9 اخلاق نیکو. 41
3-10 عطاء. 42
3-10-1 رفعت منزلت.. 42
3-10-2 افزایش رزق. 43
3-11 تواضع . 43
3-11-1فزونی دوستان. 44
3-11-2افزایش روزی. 44
3-12 میانه روی ومحبوبیت.. 45
3-13 دعا 46
3-14 تحمل. 48
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید