دانلود پایان نامه

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی

عنوان:

بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا  قم در سال 1390

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر رقیه آهنگری

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر اکرم حیدری

بهار 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
فصل اول – معرفی پژوهش…. 1
مقدمه. 12
اهداف پژوهش: 3
فصل دوم – دانستنی های موجود  در   پژوهش…. 6
بخش اول: چهارچوب پنداشتی.. 7
مرحله دوم زایمان: 8
زایمان خود به خود. 8
اندیکاسیون های انجام اپیزیوتومی.. 13
بهترین زمان انجام اپیزیوتومی.. 13
انواع برش اپیزیوتومی.. 14
بخش دوم: مروری بر مطالعات… 16

  1. مطالعات داخلی.. 16
  2. مطالعات خارجی.. 20

فصل سوم : مواد و روش کار. 28
مواد و روش کار. 29
جامعه پژوهش: 29
روش جمع آوری اطلاعات… 30
روش تجزیه وتحلیل.. 32
فصل  چهارم : نتایج.. 33
نتایج: 34
فصل پنجم: بحث… 59
بحث… 60
فصل  ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات… 68
منابع: 71
فهرست جداول و نمودارها
جدول 1:  فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزذی و الزهرا 1390. 34
جدول 2: فراوانی انجام اپیزیوتومی بر حسب بیمارستان در استان قم در سال 1390. 36
جدول 3: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر اساس وزن نوزاد در سال 1390  37
جدول 4: فراوانی  انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب سابقه کاری انجام دهنده اپیزیوتومی   38
جدول 5 نشان دهنده میانگین، کمترین و بیشترین وزن، تعداد زایمان، سابقه کاری زایمان گر،: 38
جدول6: فراوانی  انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر اساس علل آن در سال  1390  39
جدول 7: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب تعداد زایمان  در سال 1390  54
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 


دیدگاهتان را بنویسید