دانلود پایان نامه

دانشکده عاوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A )

عنوان:

بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخ زاد با نگاهی بر ابداعات و ابتکارات او

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسین اسکندری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فیروز فاضلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان          صفحه
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه: 3
1-2-بیان مساله. 6
1 – 3 پرسش های تحقیق.. 8
1- 4 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 9
1- 5 پیشینه تحقیق.. 9
1 – 6 اهداف تحقیق.. 9
1- 7 فرضیه های تحقیق.. 10
1-8 تعاریف واژه های کلیدی.. 11
1 – 9 روش تحقیق.. 11
1-10- حدود و قلمرو تحقیق.. 12
فصل دوم: فروغ و اندیشه اش
2- 1 زندگینامه فروغ. 14
2-2- شعر و اندیشه فروغ و تأثیر زندگی در شعرش: 20
2-2-1 مختصات مهم شعر «فروغ» 27
2-2-2 نگرشی بر شعر نو. 32
2 – 3 -فروغ و رابطۀ او با شعر نیما و دیگر شاعران. 38
2 – 3– 1 تأثیر پذیری فروغ از ادیت سیتول. 38
2- 3- 2 تأثیر پذیری فروغ از «شاملو» 41
2- 3 – 3 رابطۀ سپهری با شعر «فروغ» 44
2 – 3 -4 فروغ و مولوی.. 48
فصل سوم : بررسی اوزان اشعار فروغ
3-1- اهمیت وزن از نظر اقوام ابتدایی…..52
3-1-1- عروض ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. 55
3-1-2- وزن چند شعر دیگر فروغ. 61
3-2-ابداعات و ابتکارات فروغ. 102

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید