دانلود پایان نامه

دانشکده دندانپزشکی

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

 

عنوان:

بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دندان های ترمیم شده با تکنیک های مختلف و کامپوزیت های با Base های متفاوت

 

اساتیدراهنما:

سرکار خانم دکتر حمیده عامری

سرکار خانم دکتر مرجانه قوام نصیری

 

 

                                                        سال تحصیلی: 91-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مندرجات
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
خلاصه فارسی………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: مروری بر متون و مقالات
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………3
کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………..5
معرفی کامپوزیت رزین…………………………………………………………………………………………………….5
اجزای تشکیل دهنده کامپوزیت ها……………………………………………………………………………………..6
طبقه بندی کامپوزیت ها………………………………………………………………………………………………….11
خواص کامپوزیت ها……………………………………………………………………………………………………..13
انقباض پلیمریزاسیون………………………………………………………………………………………………………13
خواص مکانیکی……………………………………………………………………………………………………………15
ویژگی های حرارتی………………………………………………………………………………………………………16
جذب آب……………………………………………………………………………………………………………………16
سایش………………………………………………………………………………………………………………………….16
معرفی کامپوزیت های سایلوران……………………………………………………………………………………….17
مقاومت شکست……………………………………………………………………………………………………………18
اندازه گیری مقاومت شکست…………………………………………………………………………………………..20
نیرو ها و استرس جویدن…………………………………………………………………………………………………21
مروری بر مقالات………………………………………………………………………………………………………….23
کامپوزیت و استحکام شکست دندان…………………………………………………………………………………23
سایلوران ها…………………………………………………………………………………………………………………..31
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………….42
اهداف و فرضیات………………………………………………………………………………………………………….43
فصل دوم:روش کار و مواد
مواد…………………………………………………………………………………………………………………………….45
روش مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………47
جمع آوری و مانت نمونه ها…………………………………………………………………………………………….47
تهیه حفرات………………………………………………………………………………………………………………….48
مراحل ترمیم نمونه ها……………………………………………………………………………………………………..49
تست مقاومت شکست……………………………………………………………………………………………………53
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید