دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و زبان ها و تاریخ

پایان نامه کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی معانی ثانویه صد غزل از حسین منزوی بر اساس نظریه تحلیل گفتمان گرایس

استاد راهنما:

دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه و کلیات                                                                               1
فصل اول: مبانی نظری
مروری بر علم معانی و نظریات گرایس                                                     5
معنای طبیعی و معنای غیر طبیعی                                                        9
اصول همکاری                                                                               16
معانی نحوی                                                                                  19
ترجمه مقاله معنا                                                                            21
روش پژوهش                                                                                 37
فصل دوم: حسین منزوی، شعرها و نظراتش در شعر و شاعری
زندگی و آثار حسین منزوی                                                                40
نظر حسین منزوی دربارۀ شعر و شاعری                                                  43
فصل سوم: تحلیل معانی شعرها
بررسی معانی نحوی                                                                          56
بررسی معنای غیر طبیعی                                                                            70
بررسی معانی ضمنی بر اساس اصول همکاری                                            88
پیشنهاد                                                                                       142
منابع                                                                                          143
چکیده انگلیسی                                                                              145
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید