دانلود پایان نامه

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

 

استاد راهنما:

دکتر محمدحسن حسنی

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………….صفحه
چکیده.. 1
مقدمه. 2
الف)بیان مسئله. 2
ب)سوالات تحقیق.. 4
پ)فرضیات پژوهش…. 4
ت) پیشینه تحقیق.. 5
ث) روش تحقیق.. 5
ج) اهدف پژوهش…. 5
ح)ساختار تحقیق.. 6
فصل اول: تعاریف و مفاهیم.. 7
1-1تلویزیون های ماهواره ای.. 8
1-2 تاریخچه ماهواره تلویزیونی 8
1-3 پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان  11
1-4 دسته بندی ماهواره های ارتباطی.. 13
1-4-1 ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه. 13
1-4-2 ماهواره های ارتباطی توزیع کننده 14
1-4-3 ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم 14
1-5 پیسشینۀ آنتن های ماهواره ای در آسیا 15
1-6 عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی.. 20
1-7 پیشینۀ ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران 22
1-8 خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها 24
1-9 انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای.. 26
1-10 توضیح درباره محتوای کانال های ماهوارهای فارسی زبان. 32
1-11چند ویژگی کانال های ماهواره ای 33
1-11-1 تک گویی در برابر گفت و گو. 33
1-11-2 عمومی در مقابل خصوصی.. 34
1-11-3 تماس گیرندگان و دلایل.. 35
1-11-4 فرد گرایی در مقابل جمع گرایی.. 36
1-11-5 حمایت عمومی در مقابل حمایت فردی.. 37
1-12 مالکیت و نام ادراه کنندگان شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 38
1-13 کارکرد خبری – سیاسی و تفریحی شبکه های ماهواره فارسی زبان 39
1-14 توزیع بینندگان شبکه ماهواره ای بر حسب نام شبه فارسی که بیشتر  تماشا می کنند. 40
1-15 دلایل و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای.. 41
1-16 کاربرد ماهواره تلویزیونی.. 42
1-17 اجزاء مختلف سیستم پخش ماهواره ای.. 43
1-17-1 منابع تامین برنامه. 43
1-17-2 مرکز انتشار زمینی.. 43
1-17-3 ماهواره ها 43
1-17-4 آنتن های بشقابی.. 44
1-17-5 دستگاه های گیرنده. 44
1-17-6 آنتن بشقابی.. 45
1-17-7 گیرنده ها 46
فصل دوم: ماهواره در فقه و حقوق.. 48
2-1حرمت شرعی ماهواره. 49
2-2-1قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. 51
2-2-2آیین نامه اجرایی قانون “ ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره”. 54
2-3-جرم داشتن ماهواره : 58
و…
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید