دانلود پایان نامه

 واحدعلوم و تحقیقات گیلان

گروه فقه و مبانی حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

 

موضوع:

 بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

 

استاد راهنما:

دکتر علی کریمیان صیقلانی

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل اول:   کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله………………………………………………………………………………………… 5
1-2- پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………. 6
1-3- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………… 7
1-4- اهداف و ضروریات تحقیق………………………………………………………………… 7
1-5-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7
1-6- روش تحقیق……………………………………………………………………………………. 8
فصل دوم: تعاریف اصطلاحات و مباحث عام
2-1- جرم……………………………………………………………………………………………….. 10
2-2- انواع جرایم…………………………………………………………………………………….. 11
2-3- هرزه نگاری…………………………………………………………………………………….. 12
2-3-1- مفهوم پورنوگرافی(pornography)……………………………………………. 15
2-3-2- پیشینه پورنوگرافی (هرزه نگاری)……………………………………………………. 18
2-4-  اینترنت………………………………………………………………………………………….. 20
2-4-1-  اینترنت بی سیم…………………………………………………………………………… 21
2-4-2- اینترانت……………………………………………………………………………………… 22
2-4-3-  اکسترانت………………………………………………………………………………….. 23
2-5- جرم سایبری…………………………………………………………………………………….. 24
2-6- اهداف مجرمان سایبری……………………………………………………………………… 26
2-6-1- تفریح و سرگرمی…………………………………………………………………………. 26
2-6-2- کسب منفعت مالی……………………………………………………………………….. 27
2-6-3- رفع نیازهای جنسی……………………………………………………………………….. 28
فصل سوم: مبانی فقهی فحشا در فضای مجازی
3-1- جرایم اینترنتی قوادی و پورنوگرافی (هرزه نگاری)………………………………… 31
3-1-1- قوادی………………………………………………………………………………………… 31
3-1-2- پورنوگرافی………………………………………………………………………………… 37
3-2- تعزیر مرتکب محرمات در فقه…………………………………………………………….. 38
3-2-1- اشاعه فحشا………………………………………………………………………………..39
3-2-2- اعانه بر اثم…………………………………………………………………………………40
3-2-3- افشای سر…………………………………………………………………………………..41
3-3- جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور………………………………………………. 43
3-4- مبانی فقهی پیشگیری از جرم و فحشا……………………………………………………. 44
3-4-1- پیشگیری فراگیر…………………………………………………………………………… 44
3-4-2- پیشگیری اصلاحی……………………………………………………………………….. 47
3-4-2-1- دین باوری و پرورش روحیه دینداری………………………………………….. 48
3-4-2-2-ترویج اخلاق و ارزش های انسانی……………………………………………….. 60
3-4-2-3- احکام و مقررات پیشگیرانه……………………………………………………….. 63
3-5- پیشگیری وضعی……………………………………………………………………………….. 65
3-5-1- محافظت از آماج جرم………………………………………………………………….. 67
3-5-2- ایجاد مانع در برابر مجرمان و زورمندان……………………………………………. 70
3-6- پیشگیری کیفری………………………………………………………………………………. 72
فصل چهارم: مصادیق قانونی مجازات فحشا در فضای مجازی
4-1- جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی………………………………………………………. 78
4-2- هرزه نگاری در فضای غیرمجازی………………………………………………………… 79
4-2-1- عنصر قانونی……………………………………………………………………………….. 79
4-2-2- عنصر مادی…………………………………………………………………………………. 80
4-2-2-1- رفتار مجرمانه………………………………………………………………………….. 80
4-2-2-1-1- تولید آثار هرزه نگارانه…………………………………………………………. 81
4-2-2-1-2- مداخله در آثار هرزه نگارانه…………………………………………………. 82
4-2-2-2- مرتکب………………………………………………………………………………….. 87
4-2-2-3- بزه دیده…………………………………………………………………………………. 89
4-2-2-4- دریافت کننده…………………………………………………………………………. 90
4-2-2-5- موضوع جرم…………………………………………………………………………… 91
4-2-2-6- وسیله ارتکاب…………………………………………………………………………. 92
4-2-2-7- نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………….. 93
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید