دانلود پایان نامه

دانشکده پزشکی علی بن ابی طالب (ع)

پایان نامه: جهت دریافت دکترا

عنوان :

بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر محمد گلشن تفتی

استاد مشاور:

دکتر قاسم دستجردی

استاد مشاور آمار:

پروفسور نصرا… بشر دوست

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
1-1- دوره نوزادی………………………………. 2
1-2- عوامل مرتبط با تولد نوزاد نارس و کم وزن در زمان تولد……………. 4
1-3- ارزیابی سن حاملگی در هنگام تولد……………………………… 6
1-4- گستره بیماری ها در نوزادن LBW…………………………………
1-5- مراقبت های مربوط به اتاق نوزادان………………………………. 7
1-6- پیش آگهی………………………………. 8
1-6-1- تعیین احتمال مرگ و میر نوزادی………………………………. 10
1-7- عوارض وزن کم تولد……………………………… 10
1-7-1- نقایص عصبی – حسی اصلی………………………………. 10
1-7-2- فلج مغزی………………………………. 12
1-7-3- عقب ماندگی ذهنی………………………………. 14
1-7-4- کم شنوایی………………………………. 15
1-7-5- نقائص بینایی………………………………. 16
1-7-6- هیدروسفالی پیشرونده…………………………….. 17
1-7-7- نقائص مینور…………………………….. 18
1-7-8- تکامل در کی – شناختی………………………………. 19
1-7-9- تکامل زبان………………………………. 20
1-7-10- تکامل حرکتی………………………………. 20
1-7-11- تکامل عصبی رفتاری………………………………. 22
1-7-12- عملکرد مدرسه……………………………… 23
1-7-13- خونریزی داخل بطنی-داخل جمجمه ای…………………….. 24
1-7-14- اختلال بیش فعالی/کمبود توجه……………………………… 25
2-1- بیان مسئله و اهمیت آن………………………………. 45
2-2- عنوان طرح………………………………. 46
2-3- جامعه مورد بررسی………………………………. 46
2-4- حجم نمونه……………………………… 46
2-5- نوع و روش مطالعه……………………………… 46
2-6- مکان وزمان مطالعه……………………………… 46
2-7- فرضیه……………………………… 47
2-8- هدف کلی………………………………. 47
2-8-1- اهداف ویژه…………………………….. 47
2-9- روش انجام کار ……………………………..47
2-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………… 48
2-11- متغیرها…………………………….. 48
3-1- یافته ها…………………………….. 50
4-1- بحث……………………………….. 68
4-2- نتیجه گیری………………………………. 71
4-3- پیشنهادات……………………………….. 71
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید