دانلود پایان نامه

دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی

موضوع:

بررسی عناصر داستانی در رمان «شوهر آهوخانم»

استاد راهنما:

دکتر   احمد غنی پورملکشاه

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………..1
1-1 . تعریف مسأله   ………………………………………………………………………………………………2
1-2 . چارچوب نظری تحقیق  ………………………………………………………………………………….3
1     -3. پژوهش های علمی انجام شده قبلی در ارتباط با پایان نامه (بطور مختصر):……………………3
1-4 . خلاصه مراحل روش پژوهش  …………………………………………………………………………4
1-5.حدودپژوهش…………………………………………………………………………………………………4
1-6.پرسش های پژوهش…………………………………………………………………………………………4
1-7.اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….4
فصل دوم : چارچوب نظری تحقیق  …………………………………………………5                                                       
2-1. بخش اول : چگونگی پیدایش داستان …………………………………………………………………6
2 -1-1. تعریف داستان ………………………………………………………………………………………7
2-1-2. انواع داستان ………………………………………………………………………………………….8
2-1-2-1. قصه …………………………………………………………………………………………….8
2-1-2-2. رمانس ………………………………………………………………………………………….8
2-1-2-3. داستان کوتاه ………………………………………………………………………………….8
2-1-2-4. رمان …………………………………………………………………………………………….9
2-1-3 . مهمترین وجوه اشتراک داستان کوتاه و رمان ……………………………………………….9
2-1- 4 .تفاوت داستان کوتاه و رمان ……………………………………………………………………..9
2-1- 5 . تفاوت رمانس و رمان …………………………………………………………………………..10
2-1- 6 . پیشینه ی تاریخی رمان …………………………………………………………………………11
2-1-6-1 . ورود رمان به مرحله جدید ……………………………………………………………11

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید