دانلود پایان نامه

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای پزشکی ( M D )

عنوان:

بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر قم

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد رضا قدیر

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر وفایی منش


تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب :
فصل اول  :معرفی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..13
    بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..14
   اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………16
   سوالات  و فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………..17
محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….18
 
فصل دوم  :
دانستنی های موجود در پژوهش………………………………………………………………………………………….19
بخش اول : چارچوب پنداشتی
بیماری ریفلاکس معده به مری…………………………………………………………………………………………..20
تظاهرات بالینی ………………………………………………………………………………………………………………22
فرآیند­های موثر در ایجاد بیماری……………………………………………………………………………………….23
عوامل خطر بروز ریفلاکس………………………………………………………………………………………………26
عوارض بیماری ریفلاکس…………………………………………………………………………………………………27
تشخیص………………………………………………………………………………………………………………………..29
درمان…………………………………………………………………………………………………………………………..33
بخش دوم : مروری بر مطالعات انجام شده
مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………38
مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………….42
 
فصل سوم : مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………..45
 
فصل چهارم : نتایج……………………………………………………………………………………………………………48
فصل پنجم : بحث……………………………………………………………………………………………………………..64
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………..68
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….70
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………..88
فهرست جداول و نمودارها:
جدول 1-3 : متغیر های مورد بررسی در مطالعه و ویژگی های آنها……………………………………………47
جدول 1-4 خصوصیات دموگرافیک در افراد مورد بررسی ………………………………………………………49
جدول 2-4 : بررسی ارتباط  و همراهی بیماری ریفلاکس با سوابق پزشکی فرد………………………….56
جدول 3-4 : بررسی عادات فردی در بیماران …………………………………………………………………………..60
جدول 4-4 : بررسی همراهی یکسری علایم با بیماری ریفلاکی……………………………………………………..63
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 


دیدگاهتان را بنویسید