دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان های نوجوان دفاع مقدس، دهه­ ی هفتاد

(با تکیه بر ده کتاب برگزیده ­ی این دهه)

استاد راهنما:

دکتر بهاءالدین اسکندری

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه. 1
فصل اول:کلیات.. 5
1 -1 بخش اول: نوجوان. 6
1-1-1 تعریف دوره نوجوانی.. 6
1-1-2 خصوصیات این دوره 6
1-2 بخش دوم: تعریف ادبیات کودک و نوجوان. 8
1-2-1 هدف از داستان نویسی.. 9
1-2-2 داستان نوجوان. 10
1-2-3 وظایف ادبیات کودک و نوجوان. 11
فصل دوم:شخصیت پردازی.. 12
2-1 بخش اول: تعاریف… 13
2-1-1 تعریف شخصیت.. 13
2-1-1-1 تفاوت تیپ و شخصیت.. 14
2-2 بخش دوم: شیوه های شخصیت پردازی.. 15
2-2-1 شیوه کلی: مستقیم،  غیرمستقیم. 15
2-2-1-1 روش مستقیم. 16
2-2-1-2 روش های غیر مستقیم. 16
2-2-1-2-1 کنش… 17
2-2-1-2-2 گفتار. 17
2-2-1-2-3 نام. 18

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید