دانلود پایان نامه

دانشکده دندان پزشکی مشهد

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری عمومی دندانپزشکی

 

عنوان:

بررسی سی و هشت ساله تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالیان 1388-1350

 

 

به راهنمایی استادمحترم:

دکتر نصرا… ساغروانیان

 

مشاورآمار:

جناب آقای عبدالهجوان

 

 

 سال تحصیلی: 91-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول: مقدمه
بیان مسئله. 5
اهداف تحقیق.. 5
الف- هدف کلی.. 5
ب- اهداف اختصاصی.. 5
ج- هدف کاربردی تحقیق.. 6
د- فرضیات یا سؤالات تحقیق.. 6
فصل دوم: کلیات، مروری بر متون و مقالات
1- کلیات.. 7
وظایف بزاق (Function of Saliva): 7
تکامل غدد بزاقی (Development): 7
ساختار غده بزاقی (Structure) 8
تومورهای غدد بزاقی.. 9
تومورهای خوش خیم. 11
پلئومورفیک آدنوما (PA) 11
نمای بالینی.. 12
خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 13
پیش آگهی و درمان.. 13
تومور وارتین (PCL) 14
نمای بالینی.. 14
خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 15
پیش آگهی و درمان.. 16
آنکوسایتوما (Oncocytoma) 16
نمای بالینی.. 16
خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 17
پیش آگهی و درمان.. 17
بازال سل آدنوما (BCA) 17
نمای بالینی.. 18
خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 18
درمان و پیش آگهی.. 19
کانالیکولر آدنوما (Canalicular Adenoma) 19
نمای بالینی.. 19
خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 19
پیش آگهی و درمان.. 20
میواپی تلیوما (Myoepithelioma) 20
نمای بالینی.. 20
خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 21
پیش آگهی و درمان.. 21
تومورهای بدخیم. 21
موکواپیدرموئید کارسینوما (MEC) 21
نمای بالینی.. 22
خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 23
پیش آگهی و درمان.. 24
آدنوئید سیستیک کارسینوما (ACC) 25
نمای بالینی.. 25
خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 25
پیش آگهی و درمان.. 26
آدنوکارسینومای پلی مورفوس درجه پایین (PLGA) 27
نمای بالینی.. 27
خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 27
پیش آگهی و درمان.. 28
آسینیک سل آدنوکارسینوما (ACA) 28
نمای بالینی.. 29
خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 29
درمان و پیش آگهی.. 30
پلئومورفیک آدنومای بدخیم (Malignant Mixed Tumor) 30
نمای بالینی.. 30
خصوصیات هیستوپاتولوژیک… 31
درمان و پیش آگهی.. 32
2- مروری بر  مقالات.. 33
و…..
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 


دیدگاهتان را بنویسید