دانلود پایان نامه

واحد شهرکرد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی گرایش محض

عنوان :

بررسی سه تیپ شخصیتی «عاقل»، «نادان» و «دیوانه»  در حکایات طنز آمیز مثنویهای عطار

استاد راهنما :

دکتر علی محمدی آسیابادی 

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-2-فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………5
1-3- اهداف پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………. 5
1-4- پیشینه پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………… 5
1-5- روش و مراحل پژوهش  ……………………………………………………………………………………………….. 7
فصل دوم: (آشنایی با شیخ عطار و آثار او)
2-1- زندگی نامه عطار…………………………………………………………………………………………………………… 8
2-2- معرفی منطق الطیر……………………………………………………………………………………………………….. 11
2-3-معرفی مصیبت نامه………………………………………………………………………………………………………… 12
2-4- معرفی اسرارنامه……………………………………………………………………………………………………………. 15
2-5- اوضاع خراسان ونیشابور در عصر عطار……………………………………………………………………………. 16
فصل سوم: (ادبیات صوفیانه و طنز)
3-1- صوفیان راستین و اعتراض به اجتماع نابسامان………………………………………………………………. 17
3-2- هنجارگریزی در زبان صوفیه ………………………………………………………………………………………….. 18
3-3- نکوهش عقل معاش در اندیشه صوفیان………………………………………………………………………….. 20
3-4- فرهنگ عامه در شعر عطار……………………………………………………………………………………………… 20
3-5- بررسی ساختار حکایات عرفانی و طنز آمیز عطار ……………………………………………………………. 20
3-6- قصه و تمثیل…………………………………………………………………………………………………………………. 22

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید