دانلود پایان نامه

دانشکده ی علوم

 پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته

 فیزیک- اپتیک و لیزر

بررسی سطح مقطع پراکندگی و جذب سلول­های خورشیدی با بهره گرفتن از نانوذرات نقره

 استاد راهنما:

دکتر حمید نادگران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


چکیده
افزایش بازدهی سلول­های خورشیدی یکی از موضوعاتی است که در سال­های اخیر مورد توجه محققان بوده است. سلول­های خورشیدی پلاسمونی که در سال­های اخیر مطرح شده­اند، نسل جدیدی هستند که می­توانند جایگزین سلول­های بازده پایین صنعتی امروزی شوند. در این پایان­نامه با استفاده تئوری مای تاًثیر نانو ذرات نقره در افزایش جذب سلول­های خورشیدی بررسی شد. مکان قله­های جذب و پراکندگی با تغییر اندازه نانوذرات جابجا می­شود پس می­توان با انتخاب مناسب اندازه نانوذره، پراکندگی را در طول موج­های مورد نظر بالا برد تا نور چندین رفت و برگشت در داخل سلول انجام داده و بیشتر جذب شود. برای محیط­های بررسی شده در این کار با افزایش اندازه نانو ذره، قله­های جذب و پراکندگی به سمت طول­موج­های بزرگتر حرکت کرده و همزمان پهن­تر شده و قله­های جدیدی ظاهر می­شوندکه ناشی از تحریک مدهای بالاتر پلاسمونی می­باشد.
 کلمات کلیدی:  پراکندگی، سلول خورشیدی، پلاسمون، نانو ذرات نقره
 فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                    صفحه
 فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات………………………………………………………………………………………………. 2
1-2- سیر تحول سلول­های خورشیدی فیلم-نازک………………………………………………….. 3
1-3- پلاسمون…………………………………………………………………………………………… 4
1-4- تاریخچه استفاده از نانوذرات در سلول خورشیدی…………………………………… 7
1-4-1 انواع ساختارهای سلول­های خورشیدی پلاسمونی………………………………….. 7
فصل دوم: سلول­های خورشیدی استاندارد
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 11
2-2- چگالی حامل­ها……………………………………………………………………………………………. 12
2-3- تولید و بازترکیب………………………………………………………………………………… 15
2-4- پیوند p-n ………………………………………………………………………………………………… 19
2-5- پیوند p-n تحت تابش……………………………………………………………………………. 21
2-6- منحنی مشخصه جریان-ولتاژ برای سلول خورشیدی…………………………… 26
فصل سوم: سازوکارهای افزایش جذب نور در سلول­های خورشیدی
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 30
3-2- سلول خورشیدی سیلیکونی با سطح نامنظم……………………………………………………… 31
3-2-1 سطوح نامنظم شده سیلیکون تک کریستالی…………………………………………………………… 31
3-2-2  سطوح نامنظم شده  برای سیلیکون چندکریستالی……………………………………………….. 34
3-3- اصول و طراحی پوشش ضد بازتاب………………………………………………………………… 37
3-3-1  نظریه اولیه پوشش ضد بازتاب………………………………………………………………………………….. 37
3-3-2  بهینه سازی پوشش های ضد بازتاب……………………………………………………………………….. 39
 عنوان                                                                                                      صفحه
 3-3-3  نتایج بهینه سازی………………………………………………………………………………………. 42
3-4- پلاسمون های سطحی………………………………………………………………………………………. 44
3-4-1 جذب و پرکندگی از نانو ذرات کروی………………………………………………………………………… 47
فصل چهارم: تاثیر نانوذرات نقره در جذب و پراکندگی نور توسط سلول خورشیدی
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 50
4-2- سیلیکون……………………………………………………………………………………………………… 51
4-2-1 سیلیکون کریستالی……………………………………………………………………….. 52
4-2-1-1 بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در سیلیکون کریستالی…………………. 53
4-2-2 سیلیکون آمورفی………………………………………………………………………………… 55
4-2-2-1 بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در سیلیکون آمورفی…………………….. 55
4-2-3 سیلیکون  چندکریستالی…………………………………………………………………… 57
4-2-3-1 بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در سیلیکون چند کریستالی………… 57
4-3- کادمیوم تلوراید……………………………………………………………………………………… 59
4-3-1 بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در کادمیوم تلوراید:…………………………………. 60
4-4- گالیوم آرسناید و آلومینیوم گالیوم آرسناید…………………………………………………… 62
4-4-1 ساختار نوارها و چگالی موثر حالت­ها…………………………………………………….. 63
4-4-2 ضرایب جذب و بازتاب………………………………………………………………………. 64
4-4-3 بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در گالیوم آرسناید…………………………………… 66
4-4-4 بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در آلومینیوم گالیوم آرسناید         68
4-4-5 بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در آلومینیوم گالیوم آرسناید         69
4-5- بازدهی جذب و پراکندگی نانوذرات نقره در گالیوم فسفات………………………………. 71
4-6- ایندیوم فسفات…………………………………………………………………………….. 73
4-7- نانوذرات آلاییده شده در ………………………………………………………………………………………. 73
4-8- بخش موهومی ضریب شکست معادل نانوذره در محیط­های مختلف………………… 74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………….. 77
مراجع……………………………………………………………………………………..
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید