دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر

استاد راهنما:

محمدرضا یوسفی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول :کلیات                                                             13
1-1.مهاجرت و تبعید………………………………………………………………………….14
1-2.سابقه مهاجرت…………………………………………………………………………….14
1-3.علل مهاجرت……………………………………………………………………………… 15
1-4.ادبیات مهاجرت و تبعید……………………………………………………………….. 16
1-4-1.تعریف…………………………………………………………………………. 16
1-4-2.ادبیات مهاجرت یا تبعید؟………………………………………………….18
1-4-3.پیشینه ادبیات مهاجرت و تبعید……………………………………………19
1-5.مهاجرت در ادبیات فارسی از آغار تا امروز……………………………………….20
1-6.انواع ادبیات برون مرزی…………………………………………………………………24
1-6-1.داستان………………………………………………………………………………24
1-6-2.ترجمه………………………………………………………………………………25
1-6-3.نقد…………………………………………………………………………………..25
1-6-4.نمایشنامه نویسی…………………………………………………………………27
1-6-5.شعر…………………………………………………………………………………27
1-6-5-1.شعر مهاجرت و شعر تبعید…………………………………………28
1-6-5-2.شاعران معاصر برون مرزی…………………………………………..28
1-6-5-2-1.کارنامه ادبی شاعران این رساله ……………………..

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید