دانلود پایان نامه

واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی ساختار و محتوای انواع نامه در دوران قاجار

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا براتی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
n  فصل اول : کلیات  …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-1 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-2 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4 اهداف و کاربرد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 8
1-5 روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5-1  نوع روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-5-2  روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….. 6
1-5-3  روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………….. 7
n فصل دوم :  مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………… 7
درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
2-1  نامه و نامه­نگاری در ادبیات…………………………………………………………………………………………………….. 8
2-1-1  نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
2-1-2  نامه­نگاری ( ترسّل)………………………………………………………………………………………………………… 6
2-1-3  منشآت………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
2-2   نگاهی اجمالی به انشا، نامه­نگاری و نثر فارسی از آغاز تا عهد قاجار…………… 10
2-2-1 انشا و نامه نگاری پیش از ظهور اسلام…………………………………………………………………….. 4

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید