دانلود پایان نامه

دانشکده زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم حالت

استاد راهنما:

دکتر علیرضا نبی لو

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه: 1
پرسش هاو فرضیات پژوهش: 2
پیشینه ی انجام کار: 3
نحوه ی تنظیم ونگارش پایان نامه. 4
1ـ طنز. 5
1ـ1ـ تعریف… 6
1ـ2ـ فلسفه ی خلق طنز. 7
1ـ3ـ هدف طنز. 9
1ـ4ـ موضوعات و شیوه های طنزپردازی.. 10
1ـ5ـ تاریخچه ی طنز. 14
1ـ6ـ طنز در ایران. 15
2ـ ابوالقاسم حالت… 19
3ـ ساختار زبانی.. 23
3ـ1ـ مباحث و مقولات بررسی شده 26
3ـ1ـ1ـ واژگان. 27
3ـ1ـ1ـ1ـ واژگان رسمی و معیار. 27
3ـ1ـ1ـ2ـ واژگان محاوره ای و عامیانه. 28
3ـ1ـ1ـ3ـ واژگان غیرفارسی.. 29
3ـ1ـ2ـ ترکیبات… 30
3ـ1ـ2ـ1ـ ترکیبات رسمی و نوشتاری.. 31
3ـ1ـ2ـ2ـ ترکیبات عامیانه و محاوره ای.. 31
3ـ1ـ3ـ افعال.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید