دانلود پایان نامه

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: زبان و ادبیات فارسی

 عنوان:

بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

استاد راهنما:

دکتر اکرم رحمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان           صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه تحقیق.. 3
1-2 بیان مسأله. 5
1-3 سوالات تحقیق.. 6
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
1-5 پیشینه تحقیق.. 6
1-6 اهداف تحقیق.. 6
1-7 فرضیه های تحقیق.. 7
1-8 تعاریف واژه های کلیدی.. 7
1-9 محدوده و قلمرو تحقیق.. 7
فصل دوم: بنیاد نظری (عناصرداستان)
2-1 طرح.. 9
2-1-1 انواع پیرنگ… 9
2-1-2 خصوصیات طرح.. 10
2-1-3 تفاوت داستان و طرح.. 11
2-2 عناصر ساختاری طرح.. 11
2-2-1 شروع. 12
2-2-2 ناپایداری.. 12
2-2-3 گسترش… 12
2-2-4 تعلیق.. 13
2-2-5 بحران. 14
2-2-6 اوج یا بزنگاه 14
2-2-7 گره گشایی.. 14
2-2-8 پایان. 15
2-3 موضوع. 15
2-3-1 انواع موضوع داستان. 16
2-3-2 تفاوت موضوع یا درونمایه. 16
2-4 شخصیت… 16
2-4-1 تعریف و پیشینه. 16
2-4-2 ویژگی های شخصیت… 18

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید