دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی(M.A)

گرایش تربیتی

موضوع:

بررسی رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه نظری بشاگرد

استاد راهنما:

دکتر محمد ناظر

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………6
1-3- اهمیت و ضرورت مسئله…………………………………………………………………………………..10
1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………12
1-5- فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………12
1-6- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش (به صورت مفهومی و عملیاتی)……………………13
فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………15
2-2- مبانی نظری مربوط به کنترل عواطف………………………………………………………………………..16
2-2-1- تعریف عواطف…………………………………………………………………………………………16
2-2-2- ویژگى هاى رشد عاطفى نوجوان……………………………………………………………………..16
2-2-3- انواع عواطف در دوره نوجوانى………………………………………………………………………..17
2-2-4- مقدمه ای بر کنترل عواطف……………………………………………………………………………..18
2-2-5- عوامل عاطفى و همبستگى اجتماعى……………………………………………………………………20
2-2-6- پرورش عواطف …………………………………………………………………………………………..21
2-2-7- احساسات ……………………………………………………………………………………………….23
2-2-8- راهبردهای کنترل احساسات ناخوشایند……………………………………………………………..24
2-2-9- کنترل براساس یادگیری عاطفی……………………………………………………………………25
2-2-10- عوامل تعیین کننده جو عاطفی خانواده………………………………………………………………26
2-2-11- بررسی مفاهیم مربوط به مؤلفه های کنترل عواطف ……………………………………………..27
2-3- مبانی نظری وضعیت روانی…………………………………………………………………………………….51
2-3-1- تعاریف سلامت روان ……………………………………………………………………………………51
2-3-2- تاریخچه بهداشت روانی……………………………………………………………………………….52
2-3-3- تعاریفی چند از بهداشت روانی……………………………………………………………………….53
2-3-4- اصول سلامت روان……………………………………………………………………………………55
2-3-5- انجمن ملی بهداشت روانی…………………………………………………………………………………56
2-3-6- تاریخچه بهداشت روانی در ایران ………………………………………………………………57
2-3-7- دستاوردها…………………………………………………………………………………………….59
2-3-8- ضرورت سلامت روانی……………………………………………………………………………60
2-3-9- مشخصه های سلامت روانی و شخصیت سالم………………………………………………..63
2-3-10- مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان………………………………………………………64
2-3-11- مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی ………………………………………………66
2-3-12- افراد سالم از نظر روانی …………………………………………………………………………72
2-3-13- مفهوم سلامت روان در نظریه های شناختی……………………………………………………73
2-4- مبانی نظری مربوط به عملکرد تحصیلی ……………………………………………………………75
2-4-1- تعریف پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………75
2-4-2- عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………….76
2-4-3- نظریه های عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………78
2-4-4- عوامل افت تحصیلی………………………………………………………………………………….80
2-4-5- انواع شکست های تحصیلی………………………………………………………………………….80
2-5- پیشینه تحقیقاتی ………………………………………………………………………………………… 92
2-5-1- پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………..92
2-5-2- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………101
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………106
3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………106
3-3- فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………106
3-4- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………….106
3-5- تعداد نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………107
3-6- روش و ابزارهای جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………….107
3-7- روش گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………113
3-8- روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………113
3-9- ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………….113
فصل چهارم : نتایج
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..115
4-2- یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………115
4-2-1- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………….115
4-2-2- یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………118
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..123
5-2- نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………123
5-3- بحث و نتیجه گیری و تبیین نتایج پژوهش…………………………………………………………….124
5-4- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………128
5-5- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………….128
5-6- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………….130
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………132
منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………….141
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….144
چکیده
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید