دانلود پایان نامه

واحد علوم تحقیقات سیرجان

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش عمومی

موضوع:

بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی بر رضایت زناشوئی معلمان

استاد راهنما :

دکتر جعفر پویا منش

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول… 6
مقدمه. 7
بیان مساله. 8
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… 10
اهداف تحقیق… 11
سؤالات تحقیق: 12
فرضیه‏های تحقیق: 12
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 13
فصل دوم.. 17
مقدمه: 18
رضایت زناشویی… 18
تعریف رضایت زناشویی… 20
نظریه های مربوط به رضایتمندی زناشویی… 21
نظریه های طبقه بندی ازدواج های بادوام. 21
نظریه مدل اجتماعی نای… 22
نظریه چرخه زندگی زناشویی… 23
نظریه عقلانی – هیجانی الیس….. 26
عوامل و مولفه های رضایت زناشویی… 26
درآمد و اشتغال.. 29
عوامل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی… 29
شناخت و تفکر. 30
خصوصیات شخصیتی… 31
رابطه جنسی… 31
تعهد و وفاداری… 32
طول ازدواج.. 33
هوش هیجانی : 34
نظریه های هوش….. 35
نظریه هوش اسپیرمن : 36
هوش دو عاملی کتل… 37
نظریه هوش چند گانه. 37
نظریه سه وجهی هوش….. 38
مفهوم هیجان.. 39
هوش عمومی و هوش هیجانی… 39
تاریخچه هوش هیجانی… 40
مفاهیم وتعاریف هوش هیجانی… 41
طبقه بندی هیجان ها 45
محاسن هیجان های مثبت و منفی… 46
هوش هیجانی و مؤلفه های آن.. 48
مهارت های اجتماعی: 50
مدلهای هوش هیجانی… 50
سرسختی روانشناختی… 58
پیشینه عملی تحقیق… 66
فصل سوم.. 72
روش شناسی تحقیق: 73
جامعه آماری : 73
نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری… 74
ابزار گردآوری اطلاعات… 74
روش اجرا: 79
متغیرهای پژوهش: 79
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 80
فصل چهارم.. 81
یافته های تحقیق… 82
الف: داده های توصیفی.. 82
ب: یافته های استنباطی… 86
فصل پنجم… 92
بحث ونتیجه گیری… 93
محدودیت های پژوهش: 100
پیشنهادات پژوهشی: 100
منابع  101
چکیده
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید