دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات 

 عنوان :

بررسی حرف و حروف اضافه و ربط از نظر دستور نویسان و زبان شناسان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                صفحه
مقدمّه. Error! Bookmark not defined.
تعریف حرف و حروف اضافه و ربط از نظر دستور نویسان و زبان شناسان: 3
ساختمان حروف و تقسیم حرف های (اضافه) و جای آنها 5
حرف ربط… 7
ساختمان حروف ربط… 8
تقسیم حروف از نظر معنی و عمل.. 8
حرف در عربی.. 14
تقسیمات عوامل.. 15
انواع حروف… 16
تقسیمات حروف معانی.. 18
حروف جر. 20
عطف و حروف عطف… 21
اقسام عطف: 22
معانی اصطلاحات در حروف… 23
إلا. 41
نکاتی چند پیرامون «إلّا»  در عربی.. 43
أمّا 46
أمّا در زبان عربی.. 47
أمّا در زبان فارسی.. 49
«إمّا». 50
«أوْ». 55
«ب». 59
شبه حرفهای اضافه که با « ب » ساخته می شود. 100
« بلکه ». 102
«حاشا». 106
« حتی ». 110
« حتی » در عربی.. 111
« سوایِ ». 113
« غیر ». 115
شبه حرفهای که با « غیر » ساخته می شود: 115
« غیر » در زبان عربی.. 116
« لکن ». 118
الف- شکلهای دیگر « لکن ». 119
« لکن » در زبان عربی: 122
« و ». 124
ویژگیهای واو عاطفه : 131
معانی حرف ربط « و » در زبان فارسی.. 134
استدراک… 134
إضراب… 134
تخمین و تقریب… 135
فوریت و عدم تراخی.. 136
أقسام و معانی « و » در زبان عربی: 137
واو « ربّ ». 139
یافته های تحقیق و نتیجه گیری.. 143
منابع و مآخذ. 146
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید