دانلود پایان نامه

واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی

عنوان:

بررسی توصیفی – تحلیلی کتاب های برگزیده و پژوهش های برتر در استان کرمان و پیامد ها فرهنگی  و ادبی آنها ( از سال 1372 تا  1391 خورشیدی)

استاد راهنما:

دکتر  رحیم نژاد سلیم

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول( کلیات) ……………………………………………………………………………………………………………………………..3
بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………5
اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….7
سوالات تحقیق و فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………..8
فصل دوم ( پیشینه تحقیق) ………………………………………………………………………………………………………………9
نگاهی به پیشینه پژوهش های علمی در استان کرمان ………………………………………………………………….11
وضعیت تحقیقات فرهنگی و اجتماعی استان کرمان ……………………………………………………………………..12
مراکز و سازمان های فعال در عرصه تحقیقات فرهنگی استان کرمان …………………………………………..13
پیشینه تحقیقات دراداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان ………………………………………………14
نگاهی به پیشینه برگزاری جشنواره کتاب سال استان کرمان ……………………………………………………….17
جوایز کتاب سال کشور طی سال های اخیر …………………………………………………………………………………..18
فصل سوم ( روش تحقیق)………………………………………………………………………………………………………………..20
ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………22

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید