دانلود پایان نامه

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی دندانپزشکی در رشته‏ کودکان

 

بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندانهای نابالغ Avulsed یک مطالعه حیوانی

اساتید راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا صراف

سرکار خانم دکتر فاطمه مظهری

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر نصرالله ساغروانیان

سرکار خانم دکتر مریم جاویدی

سرکار خانم دکتر فرزانه احراری

 

سال تحصیلی:        92-93                       

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………………………….   i
چکیده فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………….. ii
فصل اول:   مروری بر متون و  مقالات
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 1
اقدامات اولیه در دندانهای دچار اوالژن در محل حادثه…………………………………………………………. 4
گایدلاین درمانی برای دندانهای Avulsed با آپکس باز (Apex≥1mm)……………………………. 5
اقدامات پس از درمان………………………………………………………………………………………………… 7
1-2- مروری بر مقالات……………………………………………………………………………………………… 25
1-3-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… 30
1-4- اهداف و فرضیات…………………………………………………………………………………………….. 31
فصل دوم: روش کار و مواد
روش کار و مواد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
معیارهای ورود به مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………… 35
پروتکل بیهوشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
گروه بندی نمونه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
وایتال پرفیوژن………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
مراحل آماده سازی نمونه ها………………………………………………………………………………………………………………………… 51
مدفون سازی در پارافین………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
بررسی رادیولوژیک……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
ارزیابی آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
فصل سوم: یافته ها
یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………… 58
3-1- نتایج حاصل از ری پلنت فوری در دندان های  Avulsed شده………………………………………………. 59
3-2- نتایج حاصل از ری پلنت دندان ها پس از نگهداری در آب به مدت 30 دقیقه………………………… 66
3-3- نتایج حاصل از ری پلنت دندان هاپس از نگهداری در بزاق به مدت 30 دقیقه………………………… 74
3-4- نتایج حاصل از ری پلنت دندان هاپس از نگهداری در محیط خشک به مدت 45 دقیقه………… 80
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 


دیدگاهتان را بنویسید