دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی

استاد راهنما:

دکتر محمد آهی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
1-1 تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش: 1
1-2 اهداف پژوهش: 2
فصل دوم: بخش اول
2-1-1 مقدمه. 4
2-1-2 تعاریف ادبیات تطبیقی.. 4
2-1-3 تسمیه ی ادبیات تطبیقی.. 5
2-1-4 تاریخچه ی ادبیات تطبیقی.. 6
2-1-4-1 مکتب فرانسه. 7
2-1-4-2 مکتب آمریکا 8
2-1-5 حیطه ی کارکرد ادبیات تطبیقی.. 8
2-1-6 فواید وکاربردادبیات تطبیقی.. 9
2-1-7 ادبیات تطبیقی در ایران. 9
2-1-8 ادبیات ترجمه. 11
فصل دوم: بخش دوم
2-2-1 زبان و دستور زبان  عربی.. 15
2-2-2 زبان و دستور زبان فارسی.. 16
2-2-2 سیر زبان شناسی.. 19
2-2-4 اقسام کلمه  ازنظردستور نویسان قدیم وجدید. 21
2-2-5 انواع نقش…

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید