دانلود پایان نامه

گروه الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

موضوع :

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

استاد رهنما :

آیت الله مختار امینیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
عنوان   ……………………………………………………………………………………………………………… صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… .. 2
1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک ………………………………………………………………….. .. 3
1ـ1ـ کلیات ……………………………………………………………………………………………………… .. 4
1ـ1ـبیان مسأله ………………………………………………………………………………………………….. .. 4
1ـ2ـ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. .. 5
1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع ………………………………………………………………. .. 7
1ـ4ـ پرسش های تحقیق ……………………………………………………………………………………… .. 8
1ـ5ـ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….. .. 9
1ـ6ـ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………… . 10
2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک………….. . 11
2ـ1-تعاریف و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………..12
2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی………………………………………………………………………………12
2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه …………………………………………………………………………………………………………………………………13
2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: ………………………………………………. . 16
2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک………………………………………………………….. . 25
2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک:………………………………………. . 25
2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الکترونیکی ……………………………………………………………. . 26
2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران……………………………………………………………………..28
2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی……………………………………………..30
2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران…………………………………………………………..31
2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی………………………………………………………………..33
2-3-1- قرآن کریم   …………………………………………………………………………………………………..33
2-3-2-قانون………………………………………………………………………………………………………………34
2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………35
3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………….37
3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………………………….38
3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی………………………………………………………………..38
3-1-2-پیش نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک……………………………………………….40
بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک…………………………………………………………………….43
3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی…………………………..43
3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران…………………………………………………………………….44
3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………45
3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه……………………………………………………..47
3-3-1- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی………………………………………47
3-3-2-معاملات الکترونیکی بعنوان وسیله کسب درآمد……………………………………………………….50
3-3-3- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها…………………………………………………….59
3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات………………………………………………………………………….62
4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک……………………………………………..64
4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک……………………………………….65
4-1-1-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک………………………………………………….65
4-1-2-مدل های تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………..66
4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک……………………………………………………………….68
4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه…………………………………………….68
4-2-2-اصل اعتبار امضای الکترونیکی………………………………………………………………….. …69
4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی…… ..72
و…..
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید