دانلود پایان نامه

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زمین­ شناسی

گرایش زمین­ شناسی زیست محیطی

بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی های زیست محیطی

اساتید راهنما

دکتر محمدحسین محمودی قرایی

دکتر اکبر قاضی فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
 معدن ایرانکوه در رشته کوه ایرانکوه در 20 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان و در طول جغرافیایی ´32 ˚51 تا ´45 ˚51 و عرض جغرافیایی  ´28 ˚ 32 تا ´37 ˚32 قرار دارد. رخنمون سنگی غالب منطقه سنگ های کربناته به سن کرتاسه است که دربردارنده ماده معدنی نیز می باشد. در مجاورت این معدن دشت لنجان واقع است که از نظر کشاورزی حائز اهمیت بوده و بخش مهمی از محصولات کشاورزی مصرفی منطقه و گاهأ شهر اصفهان از آن تأمین می شود. بررسی های خاک های داخل معدن و سد باطله ی قدیم و جدید آلودگی بیش از حد این خاک ها به فلزات سنگین را نشان می داد. در آزمایشات خاک دشت لنجان مشاهده گردید که با افزایش فاصله از معدن از میزان آلودگی خاک به مقدار بسیار زیادی کاسته شده است که علت آن نیز عدم تحرک فلزات سنگین در خاک های منطقه می باشد. از جمله علل عدم تحرک این فلزات در خاک ها می توان به pH خنثی منطقه، بافت ریزدانه خاک ها و به دام افتادن فلزات سنگین در فازهای اکسیدی، آلی و رسی اشاره کرد. در بررسی های آب منطقه با اندازه گیری آنیون ها و کاتیون ها و نیز اسیدیته و هدایت الکتریکی، ارزیابی های کیفیت آب جهت مصارف آبیاری و شرب انجام شد که در این بررسی ها مشخص گردید آب های دشت از نوع سدیم کلره بوده و از این نظر برای آبیاری چندان مناسب نمی باشند. در اندازه گیری فلزات سنگین آب ها مشخص شد که میزان آن در نمونه های آب بسیار پایین و زیر حد استاندارد می باشد که علت عمده ی آن را می توان pH خنثی تا قلیایی منطقه ذکر کرد که سبب عدم تحرک فلزات سنگین می شود. همچنین با توجه به گستردگی دشت می توان اظهار داشت امکان این که منشأ آب های منطقه از جایی غیر از نواحی معدنی باشد وجود دارد و بدین صورت امکان آلودگی آب ها و اختلاط آن ها با آب های معدنی بسیار کم می باشد.
کلیدواژه ها: ایرانکوه، آلودگی فلزات سنگین، دشت لنجان، سرب، روی
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید