دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی (M.A)
 
عنوان:
بررسی اعداد مقدس در آثار عرفانی سبک عراقی
 
استاد راهنما:
دکتر مالک شعاعی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست
عنوان                                                                                                                             شماره صفحه
 
چکیده:…………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 2
فصل اول
کلیات
1-1- اهداف تحقیق:………………………………………………………………………………………………………… 6
1-2- سوالات………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-3- فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-4- پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 7
فصل دوم
بررسی عدد هفت درآثار عرفانی سبک عراقی
 
2-1- راز و رمز عدد هفت:……………………………………………………………………………………………….. 9
2-2- هفت در میان مردمان باستان………………………………………………………………………………………. 9
2-3- آتشکده های ایران باستان………………………………………………………………………………………….. 10
2-4- فلسفه عدد مقدس هفت نزدایرانیان…………………………………………………………………………….. 10
2-5- عدد هفت در کتب مذهبی ……………………………………………………………………………………….. 11
2-6- عدد هفت در سایر ادیان:…………………………………………………………………………………………. 11
2-7- نمود هفت در دین اسلام:…………………………………………………………………………………………. 12
2-7-1- در قرآن احادیث و روایات:………………………………………………………………………………….. 12
2-7-2- سبع و سبعه در قرآن: …………………………………………………………………………………………. 12
2-7-3- عدد هفت در روایات:………………………………………………………………………………………….. 15
2-7-4- هفت در عرفان اسلامی:……………………………………………………………………………………….. 17
2-7-5- مجالس سبعه:…………………………………………………………………………………………………….. 17
2-7-6- هفت در ضرب المثل ها:……………………………………………………………………………………….. 17
2-8- هفت در باور و فرهنگ عامه ایرانیان :…………………………………………………………………………. 18
2-9- نفوذ هفت مقدس ایرانی در نزد ملتهای دیگر:……………………………………………………………….. 18
2-10- برخی از موارد نفوذ عدد مقدس هفت ایرانی در دین اسلام:……………………………………………. 19
2-11- هفت در فرهنگ عامه:……………………………………………………………………………………………. 19
2-12- نمودهای آیینی عدد هفت در هفت سین:……………………………………………………………………. 21
2-13- هنر را به هفت دسته تقسیم کرده اند که عبارتند از: ………………………………………………………… 22
2-14- هفت در داستان­ها:………………………………………………………………………………………………… 22
2-15- هفت خوان:………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-16- هفت اجرام یا هفت سیاره:……………………………………………………………………………………….. 23
2-17- هفت در ادب فارسی:……………………………………………………………………………………………… 24
 
فصل سوم
بررسی عدد چهل (چهل، چل و اربعین)
درآثار عرفانی سبک عراقی
3-1- راز و رمز عدد چهل:………………………………………………………………………………………………. 61
3-1-1- در ایران باستان: …………………………………………………………………………………………………. 61
3-2- چهل در اسلام:………………………………………………………………………………………………………. 62
3-2-1- در قرآن احادیث و روایات:………………………………………………………………………………….. 62
3-2-2- چهل در عرفان و ادب فارسی:………………………………………………………………………………. 68

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید