دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری 

عنوان :

 بازشناسی رابطه ی معماری بوم آورد و گردشگری و تأثیر متقابل این دو در مجموعه ی اقامتی و گردشگری 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول: بیان مسئله
1-1- تعریف مسئله. 4
1-2-سؤالات تحقیق. 5
1-3-اهداف تحقیق. 5
1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق. 6
1-5- علت انتخاب و ضرورت انتخاب موضوع پروژه 6
1-6- موانع و مشکلات تحقیق. 8
1- 7- فرضیات.. 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-فضاهای اقامتی. 11
2-1-1-کاروانسرا 11
2-1-1-1- انواع کاروانسراها 12
2-1-2-هتل. 14
2-1-3-متل. 17
2-2- گردشگری.. 18
2-2-1-تعریف گردشگر. 18
2-2-2- گردشگری در ایران. 20
2-2-2-1- تاریخچه گردشگری در ایران. 21
2-2-3- هدف از صنعت گردشگری.. 22
2-2-4- مزایا و معایب صنعت گردشگری.. 23
2-3- معماری بومی. 24
2-3-1- توجه به معماری بومی در جهان. 25
2-3-2- توجه به معماری بومی در کشورهای درحال توسعه. 27
2-3-3- عدم توجه به معماری بومی. 28
2-3-4- انسان و معماری بومی. 29
2-3-5- معماری بومی، معماری پایدار. 30
2-3-6- تأثیر معماری بومی در گردشگری.. 31
2-4- بررسی چند نمونه از مجموعه های اقامتی. 32
2-4-1-نمونه اول. 32
2-4-2-نمونه دوم 37
2-4-3-نمونه سوم 40
فصل سوم: مطالعه بستر طراحی
3-1-موقعیت جغرافیایی و تاریخی. 46
3-1-1-موقعیت استان خوزستان. 46
3-1-2-موقعیت شهرستان. 47
3-1-3- مطالعات جغرافیایی. 48
3-1-4-موقعیت طبیعی. 49
3-1-5- زمین شناسی. 50
3-1-6-سیل. 51
3-1-7-آب های زیرزمینی. 51
3-1-8-جنس خاک. 52
3-1-9-مطالعات تاریخی. 53
3-1-9-1-تاریخچه شهر اهواز. 53
3-1-10-وجه تسمیه. 56
3-2-مطالعات اقلیمی. 57
3-2-1-زاویه تابش آفتاب و درصد روزهای آفتابی. 57
3-2-2-دما 58
3-2-3-رطوبت نسبی. 60
3-2-4-باد 61
3-2-4-1-جهت باد غالب.. 62
3-2-5-بارندگی. 63
3-2-5-1-بارش های جوی.. 64
3-2-6-درجه حرارت.. 64
3-2-7-روزهای یخبندان. 66
3-2-8-فشار هوا 66
3-2-9-میزان وضوح دید 66
3-2-10-اقلیم و انسان. 67
3-2-10-1-تعادل حرارتی بین انسان و محیط. 67
3-2-10-2- تأثیر دمای هوا بر انسان. 67
3-2-11-منطقه آسایش.. 68
3-3-1- زبان و گویش.. 69
3-3-2-دین و مذهب.. 69
3-4-مطالعات اقتصادی، جمعیتی. 69
3-4-1-جمعیت خوزستان و اهواز در سال. 70
3-4-2-جمعیت شهرنشین اهواز. 70
3-5-مطالعات کالبدی.. 71
3-5-1- فرم کلی شهر اهواز. 71
3-5-2-گسترش شهر اهواز. 72
3-5-3- ویژگی های معماری بومی منطقه. 74
3-5-3-1- عناصر تشکیل دهنده معماری سنتی ساختمان ها 74
3-6- بررسی سایت انتخابی. 75
3-6-1-وضع موجود پروژه 75
3-6-2- علت انتخاب سایت.. 76
3-6-2-1- امتیازات سایت موردبررسی. 76
3-6-3-موقعیت سایت.. 78
3-6-4-نورگیری.. 79
3-6-5- دسترسی. 80
3-6-6- دید مطلوب سایت.. 81
3-6-7- ناهمواری های سایت.. 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-ضوابط و استاندارهای طراحی. 84
4-1-1- ضوابط و استاندارهای فضاهای اقامتی. 84
4-1-2-تسهیلاتی که باید برای معلولین در نظر گرفته شود. 87
4-1-3-تخصیص فضاهای اقامتگاه (برنامه توزیع فضا) 87
4-1-3-1-نقشه های ساختمانی بلند مرتبه. 94
4-1-3-2-طرحهای دارای آتریوم 96
4-2-اندازه و ظرفیت استخرها 97
4-2-1- مقررات فنی و جزئیات ساختمانی استخرها 98
4-2-1-1-کاسه استخر. 98
4-2-1-2- حاشیه استخر. 98
4-2-1-3-روشنایی سالن های شنا 98
4-2-2-فضاهای جانبی استخر. 99
4-2-3- سالن بدنسازی.. 102
4-2-4-سالن بیلیارد 103
4-2-4-1-هال ورودی.. 104
4-2-5-رستوران و غذاخوری.. 105
4-2-5-1-فضای غذاخوری.. 106
4-2-5-2-محل آماده سازی و پخت غذا 107
4-3-فضاهای اداری و عمومی. 109
4-3-1-فضای اداری.. 109
4-4-برنامه ریزی فیزیکی طرح. 110
4-4-1-بخش اقامتی. 110
4-4-2-بخش گردشگری.. 111
4-4-3-بخش اداری.. 112
4-4-4-بخش خدماتی. 113
4-4-5-جمع بندی.. 114
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1-مراحل شکل گیری طرح. 116
5-1-1- تقارن و هندسه. 118
5-1-2-رستوران کوشک مجموعه. 120
5-1-3-بخش اقامتی مجموعه. 121
5-1-4-نمایشگاه موقت.. 122
5-2-شناخت سیستم های تاسیساتی مورد استفاده در طرح. 122
5-2-1-سیستم فن کویل زمینی. 123
5-2-2-سیستم اسپلیت.. 123
5-2-3-سیستم کندانسینگ یونیت.. 125
نتیجه گیری کلی پروژه 125
چکیده
استان خوزستان یکی از مهم ترین استان های کشور به لحاظ پتانسیل های اقتصادی ، فرهنگی و گردشگری می باشد که با توجه به وجود این تواناییها و عدم وجود امکانات مناسب از سوی دیگر ، نیاز به احداث تاسیسات زیربنایی از جمله مجموعه های اقامتی – گردشگری در آن به وضوح احساس می شود. هدف از این پژوهش سعی در مرور، بازبینی و درنهایت بازشناسی رابطه ی معماری بوم آورد و گردشگری و تأثیر متقابل این دو در مجموعه ی اقامتی و گردشگری می باشد، همچنین رابطه ی آن ها بافرهنگ مورد بررسی قرار می گیرد.
در این متن ابتدا با بازشناخت ادبیات موضوع به بررسی موضوعی سرپناه در سفر، هویت و فرهنگ معماری  و درنهایت تأثیر رابطه معماری بوم آورد و معماری پایدار و تأثیراتی که هنر بومی می تواند بر طراحی مجموعه اقامتی و گردشگری بگذارد، پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به فرضیه های فوق ازلحاظ هدف کاربردی و با روش های ترکیبی تحقیق ازجمله روش مطالعات موردی، توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که قطعاً فرهنگ و هنر و در اینجا معماری بومی بر یکدیگر تأثیرگذار هستند. هنر ایرانی و فرهنگ ایرانی به دلیل داشتن یک هدف مشترک هر دوبه یک سو در تلاطم هستند، البته امروزه این عناصر در حال تزلزل می باشند، هدف ما از طراحی مجموعه این است که در طرح ایده آل چنین مرکزی،  می توان با بهره گرفتن از ویژگی های کالبدی نظیر فرم و روابط اجزای کالبدی در راستای معماری بومی در  طراحی مجموعه گردشگری و اقامتی گام مؤثری برداشت.
 
واژگان کلیدی: معماری، بوم آورد، فرهنگ ایرانی، مجموعه اقامتی و گردشگری
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید