دانلود پایان نامه

اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و سنت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
مقدمه. 1
بخش اول : کلیات: 3
فصل اوّل: کلیّات تحقیق.. 4
1-1. بیان مسئله. 4
1-2. سؤالات تحقیق.. 5
1-3. فرضیه های تحقیق.. 5
1-4. پیشینه ی تحقیق.. 5
1-5. روش تحقیق.. 6
1-6. موانع و مشکلات تحقیق.. 6
1-7. زمانبندی تحقیق.. 7
فصل دوم: مفهوم شناسی.. 8
مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی.. 9
2-1. اقتصاد در لغت : 9
2-2. اقتصاد در اصطلاح علم اقتصاد. 10
2-3. مقاومت درلغت: 10
2-4. مقاومت در اصطلاح: 11
2-5. استعمال اقتصاد ومقاومت در قرآن: 11
2-6. تعریف علم اقتصاد. 13
2-7. اقتصاد اسلامی.. 13
2-8. اقتصاد مقاومتی.. 14
2-9. ریاضت اقتصادی.. 18
2-10.تفاوت اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی.. 18
2-11. ویژگی های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظّم رهبری مدظله العالی : 19
 
فصل سوم:  مبانی اقتصاد مقاومتی.. 22
3-1. اعتقاد به توحید در امور اقتصادی.. 22
3-2. ایمان به مالکیّت خداوند. 23
3-3. اعتقاد به معاد در امور اقتصادی.. 24
3-4. اعتقاد به ربوبیّت خداوند. 25
3-5. اعتقاد به فراوانی منابع طبیعی.. 27
3-6. در اختیار بودن منابع طبیعی.. 28
3-7. رزاقیّت پروردگار 30
3-8. قاعده عزت مداری و نفی سبیل.. 34
3-9. اعتدال و میانه روی.. 36
3-10. نفی الگوپذیری از بیگانگان. 37
3-11. دانش بنیان کردن تولید. 38
بخش دوم:  راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی ازدیدگاه قرآن وسنت.. 41
فصل اول : راهکارهای اجرایی تولید. 42
1-1. تهیّه طرح و برنامه‎ریزی اقتصادی.. 42
1- 2. بهره برداری بهینه از منابع و ثروت های طبیعی.. 44
1-3. کیفیّت مداری و کالاهای مرغوب.. 46
1-4. نظم و انضباط درکار و فعالیّت های اقتصادی.. 49
1-5. عمل به اولویّت ها و نیازهای اقتصادی.. 52
1-6. توجه مردم به کار وتلاش و شرکت در تولید. 53
1-7. ایجاد فعالیت های تولیدی و اشتغال توسط دولت.. 55
1-8. حمایت از تولید کنندگان داخلی.. 58
1-9. استفاده بهینه از نفت.. 63
 
فصل دوم : راهکارهای اجرایی توزیع. 66
2-1. حذف واسطه های غیر ضروری.. 66
2-2.  نظارت و کنترل فعالیّت های اقتصادی.. 68
2-3.  مبارزه با فساد اداری.. 70
فصل سوم : راهکارهای اجرایی مصرف.. 75
3-1. قناعت.. 75
3-2. مقابله با اسراف و تبذیر 76
3-3. توجّه به ارزش اخلاقی زهد. 79
3-4. مدیریّت مصرف خانواده 81
3-5. صبر و خویشتن داری در سختی ها و مشکلات.. 84
3-6. تقدیر معیشت مقاومتی.. 87
بخش سوم: آثار اقتصاد مقاومتی ازدیدگاه قرآن و سنت… 91
فصل اول :آثار بین المللی اقتصاد مقاومتی.. 92
1-1. حفظ نظام اسلامی.. 92
1-2. استقلال اقتصادی.. 93
1-3. خودکفایی دراقتصاد. 95
1-4. بی نیازی از بیگانگان. 96
فصل دوم :آثار داخلی اقتصاد مقاومتی.. 100
2-1. توسعه و رشد اقتصادی.. 100
2-2. مصرف بهینه و اقتدار ملی.. 102
2-3. سلامت اقتصادی.. 103
2-4. عزّت مندی، و کسب جایگاه اجتماعی.. 104
2-5. رونق کالاهای داخلی.. 106
 
بخش چهارم: موانع اقتصاد مقاومتی ازدیدگاه قرآن و سنت… 107
فصل اول : موانع اجتماعی اقتصاد مقاومتی.. 108
1-1. مصرف گرایی و رفاه زدگی: 108
1-1-1. نمونه هایی ازمصرف های بی رویه در کشور 109
1-1-1-1. خرید مواد غذایی زیاد و انبوه 109
1-1-1-2. اسراف در پذیرایی ها و پخت وپز. 110
1-1-1-3.استفاده نادرست از لباس و پوشاک… 111
1-1-1-4. مصرف بی رویه دارو 111
1-2.  تجمّل گرایی.. 112
1-3. مدگرایی.. 113
1-4. روبرو شدن در مسائل حاشیه و تفرقه. 114
1-5.  قاچاق و واردات بی رویه کالا. 115
1-5-1. قاچاق حق محرومان(بازار سیاه) 116
1-6.  فساد اداری.. 118
1-6-1. مصادیق فساد اداری.. 118
1-6-2. علل و عوامل فساد اداری.. 122
1-6-2-1. پایین بودن سطح حقوق و دستمزد. 122
1-6-2-2. فقدان نظارت کافی.. 122
1-6-2-3. عدم برخورد جدی با متخلّفین.. 123
1-7. عدم یادگیری احکام شرعی و نداشتن تخصّص در امور اقتصادی.. 123
فصل دوم: موانع اخلاقی اقتصاد مقاومتی.. 125
2-1. اسراف و تبذیر. 126
2-2.  کم‏ فروشى‏ و اجحاف‏ 128
2-3.  احتکار 129
 
فصل سوم : موانع اقتصادی اقتصاد مقاومتی.. 131
3-1.  بی‏کار نگه‏داشتن اموال. 132
3-2. عدم بهره وری درست از منابع موجود 134
3-3. کم کاری.. 134
3-4.  وابستگی به نفت (اتکاء به تک محصولی) 136
3-5. ناامنی اقتصادی.. 137
6.3 .  رباخواری.. 138
نتیجه گیری.. 141
منابع فارسی.. 144
منابع عربی.. 151
مجلات.. 153
سایت.. 154
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید