دانلود پایان نامه

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

 

عنوان:

ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته

 

اساتید راهنما:

دکتر رضا شاه اکبری

دکتر مجیدرضا مختاری

 

استادمشاور:

دکتر مجید عشق پور

 

 

                                         سال تحصیلی: 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مندرجات
چکیده. 1
فصل اول:کلیات و مروری بر متون و مقالات
(۱-۱)مقدمه: 4
(٢-۱)کلیات: 6
(۱-٢-۱)تعریف پریودنتیت: 6
(٢-٢-۱) نحوه پراکندگی بیماری: 7
(۳-٢-۱)انواع پریودنتیت: 9
(۴-٢-۱)عوامل خطرساز بیماری: 10
(۵-٢-۱)تشخیص پریودنتیت: 12
(۶-٢-۱)عوامل مرتبط بانقص پریودنتال در دیستال مولردوم: 13
(۷-٢-۱)اصول طراحی فلپ: 14
(۸-٢-۱)مروری بر آناتومی ماگزیلا: 16
(۹-٢-۱)سطح خلفی یا سطح زیرگیجگاهی ماگزیلا: 17
(۱۰-٢-۱)مواد پیوند استخوانی: 19
(۱۱-٢-۱)تهیه استخوان از منابع داخل دهانی: 25
(۳-۱)مروری برمطالعات انجام شده: 28
(۴-۱)بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق: 37
(۵-۱)اهداف و فرضیات: 41
فصل دوم: مواد وروش ها
(۱-٢)جمعیت مورد مطالعه: 44
(٢-٢)روش نمونه گیری: 44
(۳-٢)حجم نمونه: 44
(۴-٢)روش اجرای طرح: 44
(۵-٢)معیارهای ورود و خروج مطالعه: 45
(۶-٢)شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات: 45
(۷-٢)شاخص پلاک ایندکس Silness & Leo (PI): 46
(۸-٢)شاخص ضریب لثه ای (GI): 47
(۹-٢) شاخص عمق پاکت (PD): 47
(۱۰-٢)شاخص ازدست دادن چسبندگی لثه (AL): 48
(۱۱-٢)شاخص خونریزی هنگام پروب کردن (BOP): 48
(۱٢-٢)عملیات جراحی: 49
(۱۳-٢)اندازه گیری های پس از جراحی: 53
(۱۴-٢)جدول متغیرها: 54
(۱۵-٢)روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری: 55
 
فصل سوم: یافته ها و نتایج
(۱-۳)عمق پاکت: 56
(٢-۳)شاخص پلاک: 59
(۳-۳)ازدست دادن چسبندگی لثه: 61
(۴-۳)شاخص لثه: 63
(۵-۳)شاخص خونریزی: 65
فصل چهارم: بحث
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
(۱-۵)نتیجه گیری: 78
(٢-۵)نقاط قوت ومحدودیت های مطالعه: 78
(۳-۵)پیشنهادات: 80
فصل ششم: منابع
Reference. 75
چکیده انگلیسی.. 80
ضمائم   ……………………………………  I-II
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 


دیدگاهتان را بنویسید