دانلود پایان نامه

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پایان نامه جهت دریافت دکترای عمومی

 

موضوع:

ارزیابی استحکام گیر بند های ارتودنسی سمان شده توسط گلاس یونومر مدیفیه شده با  کلسیم آمورفوس فسفات ACP  مطالعه ی آزمایشگاهی  In-vitro

 

اساتید راهنما:

جناب آقای دکتر فرزین هروی

سرکار خانم دکتر مریم امیدخدا

استاد مشاور :

سرکار خانم دکتر تبسم

          سال تحصیلی: 92-91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست  مطالب
عنوان                                                                                                                          صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: مقدمه و مروری بر متون
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 3
مروری بر مقالات…………………………………………………………………………………………….. 10
بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………. 18
اهداف و فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………… 19
اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………. 19
فرضیات یا سوالات تحقیق………………………………………………………………………………… 20
فصل دوم:مواد و روش تحقیق
مواد و روش کار…………………………………………………………………………………………….. 21
فصل سوم: یافته ها
یافته ها…………………………………………………………………………………………………………… 31
فصل چهارم: بحث
بحث……………………………………………………………………………………………………………….. 36
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 41
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….. 42
.References …………………………………………………………………………….. 43
Abstract…………………………………………………………………………………. 56
فهرست  تصاویر
عنوان                                                                                                                          صفحه
تصویر 1-2:  سمان گلاس یونومر ( GC CORPORATION,Gold Label, Tokyo, Japan)……… 23
تصویر 2-2: نمونه های ثابت شده……………………………………………………………………………………………………….. 24
تصویر 3-2 : نمونه های قرار گرفته در انکوباتور…………………………………………………………………………………….. 26
تصویر 4-2: نمونه های قرار گرفته در دستگاه ترموسایکلینگ………………………………………………………………… 26
تصویر 5-2: : قطعه رابط ساخته شده برای انجام تست استحکام گیر………………………………………………………….. 28
تصویر 6-2: انجام تست استحکام گیر………………………………………………………………………………………………….. 29
تصویر 7-2: دستگاه Universal teting Machine (Zwick   Z250,Germany)
………………………30
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید