دانلود پایان نامه

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه ی دکتری رشته ی دامپزشکی

عنوان پایان نامه

ارزیابی اثرات نانو ذرات سلنیوم بر وضعیت اکسیداتیو در سرم رت­های مواجه شده با پرتوی مایکرو ویو تلفن همراه

استاد راهنما:

دکترمحمد رضا اصلانی


استاد مشاور

دکتر عبدالناصر محبی

 

آبان ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                           صفحه
 
فصل اول: مقدمه. 7
فصل دوم: کلیات.. 9
2-1- امواج مایکروویو. 9
2-2- مروری بر تحقیقات انجام گرفته بر تأثیر امواج مایکروویو. 10
2-2-2- اثر امواج مایکروویو روی ژنوم و DNA.. 10
2-2-3- اثر امواج مایکروویو روی پروفایل لیپیدی.. 10
2-2-4- اثر امواج مایکروویو بر سلول­های مغز استخوان و خون. 11
2-2-5- اثر امواج مایکروویو روی عملکرد دستگاه تناسلی.. 11
2-2-6- اثر امواج مایکروویو روی برخی هورمون­ها و عناصر. 11
2-3- استرس اکسیداتیو. 12
2-3-1- رایکال­های آزاد. 12
2-3-1-1- پراکسیداسیون لیپیدها 13
2-3-2- دفاع آنتی اکسیدانی.. 14
2-3-2-1- سوپراکسید دیسموتاز 14
2-3-2-2- کاتالاز 14
2-3-2-3- گلوتاتیون پراکسیداز 14
2-4- اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از امواج مایکروویو تلفن همراه 15
2-5- مواد محافظتی بکار رفته در استرس اکسیداتیو ناشی از مواجهه با امواج مایکروویو. 16
2-5-1-Meletonin 16
2-5-2-Caffeic acid phenethyl ester 17
2-5-3- Gingko biloba. 17
2-5-4- ویتامین C و E. 17
2-5-5- سیر. 17
2-6- سلنیوم. 18
2-6-1- اعمال آنتی اکسیدانی ترکیبات سلنیوم. 18
2-6-1-1- مکانیسم­های آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی سلنیوم. 19
2-6-1-2- مکانیسم­های آنزیمی آنتی اکسیدانی و غیر آنتی اکسیدانی سلنیوم. 20
2-6-2- جذب سلنیوم. 21
2-6-3- انتقال و ذخیره سازی سلنیوم. 21
2-6-4- دفع سلنیوم. 21
2-6-5- مسمومیت با سلنیوم. 22
2-7- نانوسلنیوم. 22
2-7-1- مزایای نانوسلنیوم. 23
2-7-2- مزیت نانوذرات دارویی.. 23
2-8- تفاوت ترکیبات سلنیوم با نانو ذرات سلنیوم. 23
2-9- آشنایی با نانوتکنولوژی.. 25
2-9-1- نانوذرات.. 25
2-9-2- مزایای نانوذرات.. 26
2-9-3- روش تولید نانوذرات.. 26
فصل سوم: مواد و روش­ها
3-1- حیوانات مورد آزمایش… 27
3-2 مواد و وسایل مورد نیاز در طول مطالعه ی 40 روزه 27
3-2-1- نحوه تهیه نانو سلنیوم. 27
3-2-2- وسایل مورد نیاز 28
3-3- روش کار 28
3-3-2- بیهوشی، خون گیری و اخذ سرم. 30
3-3-2-2- روش اخذ خون و سرم. 30
3-4- سنجش بیومارکر­های سرمی.. 31
3-4-1- آزمایش سنجش میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی (TBARS) 31
3-4-1-1- محلول ها 31
3-4-1-2- روش کار 31
3-4-2- آزمایش سنجش سوپر اکسید دیسموتاز 32
3-4-3-1- محلول ها 32
3-4-2-2- روش کار 32
3-4-3- سنجش کاتالاز 32
3-4-3-1- محلول ها 32
3-4-3-2- روش کار 32
3-4-4- آزمایش سنجش… 33
3-4-5-1- محلول ها 33
3-4-4-2- روش کار 33
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید