دانلود پایان نامه

ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در میان شیوه های حمل و نقل ، راه آهن به دلیل مزایای خاص خود از اهمیت قابل توجهی برخوردار است . در همین راستا برای توسعه راه آهن و افزایش سهم آن در حمل و نقل کشور سیاست های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاع از کشش تقاضا و عرضه حمل، علاوه بر این که ما را در تصمیم گیری و انتخاب عرضه کنندگان خدمات یاری می دهد، قدرت و توان انعطاف عرضه کنندگان در مقابل تأمین کنندگان مواد اولیه را نیز افزایش میدهد. اگر راه آهن از اثر هر یک از عوامل مؤثر بر تقاضای خدمات نهایی ریلی و کشش آنها مطلع باشد، زمینه های مناسب تری را برای تصمیم گیری درباره عرضه زیر بنا و همچنین تعیین مناسب قیمت دسترسی در اختیار خواهد داشت. روش فعلی محاسبه تعرفه حمل بار در ایران در بخش دولتی تن – کیلومتر خالص و تعرفه حمل مسافر نفر – کیلومتر می باشد و در بخش خصوصی، تعرفه حمل بار به روش محور – کیلومتر و حمل مسافر درصد – درآمد می باشد . در این پایان نامه با بهره گرفتن از پرسشنامه و مصاحبه، به شناسایی عوامل موثر بر کشش تقاضای بار و مسافر پرداخته ،و همچنین تمامی عوامل دخیل و تاثیر گذار در تعیین نرخ تعرفه باری و مسافری را شناسایی کرده ام.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
امروزه با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و افزایش تقاضای سفر، رقابت میان بخشهای مختلف حمل ونقل در جذب بار و مسافر از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو راه آهن به عنوان یکی از ایمن ترین شیوه های حمل ونقل باید با شناسایی عوامل موثر بر کشش تقاضای بار و مسافر، و همچنین با داشتن یک ساختار مناسب نرخ تعرفه بار و مسافردر جذب هرچه بیشتر بار و مسافر اقدام نماید.
با توجه به این نکته، در این تحقیق به شناسایی عوامل موثر در تقاضای بار و مسافر و عوامل تاثیرگذار بر تعیین نرخ تعرفه پرداخته و در انتها یک ساختار مناسبی برای نرخ تعرفه بار و مسافر ارائه کرده ایم.
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید