دانلود پایان نامه

دانشکده اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عنوان:

اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران

استاد راهنما:

دکتر داود دانش جعفری

استاد مشاور:

دکتر تیمور محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول کلیات…………………………..1
1-1- مقدمه …………………………. 2
1-2- بیان مسئله …………………………. 3
1-3- متغیرهای در نظر گرفته شده………………………….  5
1-4- اهداف تحقیق………………………….   6
1-5- سوالات تحقیق  …………………………. 6
1-6- فرضیه تحقیق ………………………….  6
1-7- روش گردآوری اطلاعات و داده ها…………………………. 6
1-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………. 6
1-9- جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه…………  7
1-10- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح…………………. 7
1-11- مشکلات و تنگاهای احتمالی تحقیق  …………………………. 7
فصل دوم ادبیات موضوع و مبانی نظری…………………………. 8
2-1- مقدمه فصل دوم………………………….  9
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد………………………….  10
2-3- نرخ ارز حقیقی (RER)………………………….
2-4- رابطه نفت و نرخ ارز …………………………. 12
2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی ………………………….  12
2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است…….12
2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله(دو کالایی) است….. 13
2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله( سه کالایی) است ………….. 14
2-6- نظریه برابری قدرت خرید  …………………………. 14
2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER )………………………….
2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت ………………………….18
2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی………………………….   19
2-10- نا اطمینانی نرخ ارز …………………………. 19
2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز …………………………. 20
2-12) صادرات غیر نفتی  …………………………. 22
2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران ………………………….  23
2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران ………………………….  25
2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی ………………………….  29
2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره………………………….  31
2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات  ……………  32
2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت …………….. 33
2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت…………………………. 33
2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ …………………………. 34
2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی………………………….35
2-20- تابع صادرات غیر نفتی…………………………. 36
2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور …………………………. 38
2-22- مطالعات انجام شده در داخل  …………………………. 42
2-23- جمع بندی فصل دوم …………………………. 47
فصل سوم روش شناسی ………………………….  48
3-1- مقدمه………………………….  49
3-2- مانایی و نامانایی  ………………………….50
3-3- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته …………………………. 51
3-4- روش اندازه گیری نااطمینانی  …………………………. 53
3-5- مدل ARCH  ………………………….
3-5-1- مدل ARCH(q)………………………….
3-6- مدل GARCH  ………………………….
3-6-1- مدلGARCH(p,q)………………………….
3-7- مدل ARCH-M………………………….
3-8- مدل GARCH-M   ………………………….
3-9- بررسی وجودآثار ARCH در سری زمانی…………. 58
3-10- روش تخمین GMM ………………………….
3-11- انتخاب متغیرهای ابزاری ………………………….  60
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها…………………………. 62
4-1- مقدمه …………………………. 63
4-2- نرخ ارز حقیقی(RER) ………………………….
4-3- آزمون تست ARCH………………………….
4-4- محاسبه ی نوسانات نرخ ارز حقیقی…………………………. 65
4-5- تخمین مدل به روش GMM………………………….
فصل پنجم جمع بندی، خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات………….69
5-1- نتیجه گیری………………………….   70
5-2- پیشنهادات ………………………….   72
پیوست ها…………………………. 73
منابع فارسی  …………………………. 77
منابع انگلیسی …………………………. 79
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید