دانلود پایان نامه

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)

استاد راهنما:

دکتر سید محمد جواد وزیری فرد

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

1.    بیان مسأله: 2

2.    سؤالات اصلی تحقیق: 3

3.    فرضیات: 3

4. سابقه و پیشینه تحقیق     4

5. ضرورت انجام تحقیق: 4

6. روش انجام تحقیق: 4

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 5

مبحث اول: تعریف وازگان. 6

1. عقد. 6

2.  فسخ. 8

3.  اقاله. 9

4.  انفساخ. 11

مبحث دوم: اسباب انحلال عقود. 12

گفتار اول: فسخ. 13

بند اول: ماهیت و مبنای فسخ. 13

1. ماهیت فسخ. 13

2. مبنای فسخ. 13

2-1. توافق طرفین: 13

2-2. جبران ضرر ناروا 14

بند دوم: خیارات.. 16

الف: خیار 16

1. مفهوم خیار 16

2. واقعیت خیار چیست؟. 18

ب: تعداد و اقسام خیارات.. 20

گفتار دوم: اقاله. 23

بند اول: ماهیت و مبنای اقاله. 24

1. ماهیت اقاله. 24

1-1. ماهیت اقاله در فقه. 24

1-2. ماهیت اقاله در حقوق مدنی ایران. 27

1-3. آیا اقاله عقد است؟. 28

2. مبنای اقاله. 30

بند دوم: قلمرو اقاله. 32

گفتار سوم: انفساخ. 33

بند اول: ماهیت و مبنای انفساخ. 33

1. ماهیت انفساخ. 33

2. مبنای انفساخ. 33

بند دوم: اقسام انفساخ. 33

1. شرط فاسخ (انفساخ ناشی از تراضی) 33

2. انفساخ ناشی از قانون. 34

مبحث سوم: نگاهی به شخصیت فقهی حضرت امام خمینی (ره) 36

فصل دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران. 40

مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع. 42

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع. 42

1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع. 42

و…..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید