دانلود پایان نامه


فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                        صفحه
 
پیشگفتار
 
فصل اول : تجارت الکترونیکی
          1ـ1ـ مقدمه
          2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی
          3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی
          4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی
          5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی
          6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی
          7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی
          8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده اند
          9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی
          10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه
          11ـ1ـ محدودیت های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه
          12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی
          13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران
 
فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی
          1ـ2ـ مقدمه
          2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
                   1ـ2ـ2ـ نقش های اساسی پول
                   2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول
                   3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم بندی پول
3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن
                   1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری
                   2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی
                   3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی
          4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه
                   1ـ4ـ2ـ مقدمه
                   2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)
                   3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT
                   4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه
                   5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه
                   6ـ4ـ2ـ انواع سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه
                   7ـ4ـ2ـ معماری سیستم های پرداخت الکترونیکی
          5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)
                   1ـ5ـ2ـ مقدمه
                   2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت
                   3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت
4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت
          5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت
                   6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت
          6ـ2ـ کارت های بانکی
                   1ـ6ـ2ـ مفهوم کارت های بانکی
                   2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی
                   3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی
                   4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی
                   5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی
                   6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت
                   7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها
          7ـ2ـ پول الکترونیکی
          1ـ7ـ2ـ مقدمه
                   2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی
                   3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی
                   4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی
                   5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی
          8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
                   1ـ8ـ2ـ مقدمه
                   2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
                   3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
                   4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
                   5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسا
بها

          9ـ2ـ امنیت در سیستم های الکترونیکی انتقال وجوه
                   1ـ9ـ2ـ مقدمه
                   2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت
                   3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت
                   4ـ9ـ2ـ فناوری های امنیت اطلاعات
 
فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران
          1ـ3ـ مقدمه
          2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران
          3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
          1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت های اساسی
          2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
          3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
          6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی
8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور
9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران
10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا
 
فصل چهارم : راه های گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
          1ـ4ـ مقدمه
          2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
          3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی
          4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک
ضمیمه: تعریف واژه های کلیدی
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word


 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 

دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران 243 ص


دیدگاهتان را بنویسید